Till innehållet
Driftinformation: Just nu har vi planerade avbrott - Oxhagen. Klicka här för att se mer.

Många vill veta mer om energikrisen just nu och därför är våra kötider längre än normalt. Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Hos Kundcenter hittar du information om avtalsfrågor. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Landskapsbild Ölandsbron

Försäkringskassan ska betala kontantstödet till elkunder

4 november 2022

Det är Försäkringskassan som, tillsammans med Svenska Kraftnät, ska betala ut kontantstödet till elkunderna i elområde 3 och 4 som kompensation för de höga elpriserna. Det är inte bestämt när stödet kommer att betalas ut. Det kan som tidigast ske från den 1 december, vilket styrs av EUs regelverk.

Läs mer här!

Bakgrund

Den 27 oktober meddelade Svenska Kraftnät att alla elanvändare med ett eget elnätsavtal i södra Sverige, elområde 3 eller 4, ska få kontantstöd för att hantera de onormalt höga elpriserna. Stödet går till alla elanvändare, oavsett om det är en privatperson, företag, förening eller annan organisationsform. Det rör sig totalt om 55 miljarder kronor som ska betalas ut till cirka 5 miljoner kunder.

Storleken på stödet beror på om elanvändaren har sin elanvändning i elområde 3 eller 4, och hur hög den har varit under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Du som har Kalmar Energi som elnätsföretag tillhör elområde 4 och får ett stöd på 79 öre per förbrukad kWh. Det betyder att till exempel en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh under perioden får 15 800 kronor (20 000 x 0,79 = 15 800). Gå in på Mina Sidor för att ta reda på hur hög din elanvändning har varit under den aktuella perioden!

Chatta med oss