Till innehållet
Landskapsbild Ölandsbron

Försäkringskassan ska betala kontantstödet till elkunder

30 november 2022

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att kunna betala ut stöd till elkunder i Sverige. Det är Försäkringskassan som ska betala ut kontantstödet till elkunderna i elområde 3 och 4 som kompensation för de höga elpriserna. Stödet finansieras genom Svenska kraftnäts intäkter för s.k. flaskhalsar i elnätet (flaskhalsintäkter). Kontantstödet betalas ut i två steg. I första steget betalas stödet ut till hushåll och i steg två till företag. Försäkringskassans ambition är att utbetalning till hushåll kan påbörjas i februari 2023. Exakt när utbetalning sker återkommer Försäkringskassan till.  Flera faktorer påverkar hur snabbt stödet kan betalas ut, exempelvis ska en ny förordning på plats och det ska till effektiva och rigorösa kontrollsystem då det rör sig om stora summor pengar som ska betalas ut. Anledningen till att det dröjer med besked kring stöd för företag beror på att frågan behöver beredas ytterligare.

Vad innebär det här konkret?

  • Stödet betalas ut automatiskt till hushåll och sker via en ny utbetalningstjänst från Försäkringskassan. Ej tillsammans med övriga utbetalningar. Tidigast i februari 2023.
  • Stöd till företag sker sannolikt genom en ansökningsprocess. Vi uppdaterar löpande.
  • En villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh under perioden får  ca 16 000 kronor.

Alla elanvändare med ett eget elnätsavtal i södra Sverige, elområde 3 eller 4, ska få kontantstöd för att hantera de onormalt höga elpriserna. Stödet går till alla elanvändare, oavsett om det är en privatperson, företag, förening eller annan organisationsform. Det rör sig totalt om 55 miljarder kronor som ska betalas ut till cirka 5 miljoner kunder. Storleken på stödet beror på om elanvändaren har sin elanvändning i elområde 3 eller 4, och hur hög den har varit under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.  Det är elnätsföretagen som förser Försäkringskassan med data kring elanvändning under perioden. Du som har Kalmar Energi som elnätsföretag tillhör elområde 4 och får ett stöd på 79 öre per förbrukad kWh. Det betyder att till exempel en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh under perioden får 15 800 kronor (20 000 x 0,79 = 15 800).

Gå in på Mina Sidor för att ta reda på hur hög din elanvändning har varit under den aktuella perioden!

Läs mer här!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt