Till innehållet

Nyhetsarkiv

sep142023

Läget på elmarknaden september 2023

Det mesta pekar på att vi kommer att få lägre elpriser i år än vi hade förra vintern. Situationen är dock fortfarande skör. En mycket kall vinter gör att det finns en risk att gasen och vattenkraften inte räcker till. Vilken prisnivå vi får då är svårt att uttala sig om.
Läs mer
sep82023

Hur höga blir elpriserna i vinter? ❄

Det finns risk för fortsatt höga och stigande elpriser, men vilka prisnivåer vi får i vinter vet vi inte. Vi kan ändå förvänta oss lägre elpriser jämfört med förra året. Men mycket kan hända! En klok tanke är därför att förbereda sig för det värsta, men hoppas på det bästa!
Läs mer
aug162023

Läget på elmarknaden augusti 2023

Augusti månad började med mycket nederbörd och vind. Nivån i vattenmagasinen har på kort tid gått från underskott till överskott och elpriserna i juli var nere på samma nivå som i början av 2021. Förutsättningarna kan dock förändras mycket snabbt.
Läs mer
jun52023

Läget på elmarknaden juni 2023

Juni månad ser ut att inleda på samma sätt som maj med lägre priser i norr, kopplat till mycket vindproduktion, samt högre priser i söder, vilket framför allt beror på lägre vindproduktion och därigenom en tydlig priskoppling mot Tyskland. En bit in i juni verkar norra delen av Sverige får något stigande spotpris, medan det ser ut att röra sig sidledes i elområde 3 och 4.
Läs mer
maj122023

Läget på elmarknaden vecka 19

Den här veckan är det överlag torrt och temperaturen ökar kraftigt och förbrukningen minskar mer än vad bortfallet i kärnkraften står för. Mindre vindproduktion under helgen ger lite högre priser, men vi bedömer veckans medelpris i system till årets lägsta och att nästa vecka följer samma mönster.
Läs mer
maj52023

Läget på elmarknaden vecka 18

Det blir kallt och torrt väder, men spotpriset för den här veckan förväntas ändå bli lägre mot hur det såg ut föregående vecka. Underhållsarbeten på Forsmark 1 och Oskarshamn 3 ger förmodligen högre elpriser under nästa vecka.
Läs mer
apr282023

Läget på elmarknaden vecka 17

I början av nästa vecka närmar sig ett högtryck som ger torrare väder. Det blir 3–4 grader kallare än normal nivå och måttlig vind. En reaktor i Forsmark har dessutom en driftstörning, vilket sammantaget ger högre elpriser.
Läs mer
apr202023

Läget på elmarknaden vecka 16

Fortsatt lägre elpriser den här veckan. Nästa vecka väntas sjunkande temperaturer och stigande elpriser till följd av detta.
Läs mer
apr142023

Läget på elmarknaden vecka 15

Lägre elpriser den här veckan på grund av full kärnkraftsproduktion och hög vindproduktion. Nästa vecka stiger elpriset när underhållsarbeten på kärnkraften drar igång och det blir vindfattigt.
Läs mer
apr62023

Läget på elmarknaden vecka 14

Under förra veckan klättrade priserna uppåt och den här veckan har inletts med högre priser i samtliga elområden. Lite vind och kalla temperaturer drar upp priset. Stigande temperaturer, mer vind och långhelg sänker priset något framöver.
Läs mer