Till innehållet
Driftinformation: Just nu har vi planerade avbrott - Oxhagen. Klicka här för att se mer.

Många vill veta mer om energikrisen just nu och därför är våra kötider längre än normalt. Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Hos Kundcenter hittar du information om avtalsfrågor. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Håll i och håll ut i elsparandet!

1 november 2022

Oktober månads elpriser är lägre i vårt elområde än under hela 2021. Det ger en välbehövlig paus och återhämtning i en mycket ansträngd energisituation, även om det ur ett historiskt perspektiv får betraktas som höga priser. Det finns flera anledningar till att priserna varit lägre än väntat:

  • Vi har hjälpts åt att spara el, det vill säga efterfrågan har minskat.
  • Det har varit blåsigt och vindkraften har tillfört mycket el till systemet. Det gör att vi inte påverkas av de högre priserna på kontinenten.
  • Vi har haft temperaturer över det normala för säsongen.
  • Överföring i kablar mot Tyskland och Danmark har delvis varit begränsad.

Det är lätt att tänka att faran är över, men det finns fortfarande risk för mycket höga priser och frånkoppling i vinter. Så håll i och håll ut! Fortsätt att spara och flytta elanvändningen till timmar på dygnet när belastningen är lägre. Det är viktigt att vi agerar redan nu för att skapa goda förutsättningar inför vintern.

Följ läget på elmarknaden via våra nyheter!

Chatta med oss