Till innehållet
Landskapsbild på Ölandsbron i solnedgång

Höjda elnätsavgifter från och med 1 januari 2022

6 december 2021

Den 1 januari 2022 höjs elnätsavgiften och för större delen av våra kunder innebär prisjusteringen en ökning mellan 2–10 %. Den genomsnittliga höjningen är 6,6 %. Det är en stor ökning som beror på kraftigt ökade elhandelspriser i Europa. Ökningen ger bara kostnadstäckning för överföringsförluster i regionnät, samt stamnät och genererar ingen extra vinst till Kalmar Energi. Samtidigt tar vi bort inflyttningsavgiften på 300 kr.

Stor osäkerhet på elprismarknaden påverkar elnätsavgiften

Det senaste året har elpriserna förändrats kraftigt, från rekordlåga priser sommaren 2020 till historiskt höga elpriser sommaren 2021. Detta har gjort att Svenska kraftnäts spotprisbaserade överföringsavgift har varierat kraftigt samtidigt som den har ökat. Sammantaget har detta skapat en stor osäkerhet på marknaden, vilket påverkar prissättningen för elnätsprislistan 2022 och framåt.

Läs mer: Läget på elmarknaden i december

Hur påverkar det här mig som kund?

Om du bor i en lägenhet eller villa med en 20 A-säkring och din energiförbrukning är 10 000 kWh/år bli elnätsavgiften från och med 1 januari 2022 ca 568 kr/månad jämfört med nuvarande 523 kr/månad, alltså en skillnad på 45kr/månad.

Kalmar Energi ligger långt under genomsnittspriset för elnätsavgiften i landet. Av 290 kommuner ligger vi på en 60:e plats gällande ranking. Nummer 1 har lägst elnätsavgift och den som ligger på plats 290 har högst elnätsavgift. Läs hela rapporten här.

Läs mer: Frågor och svar om elnätsavgiften
Så påverkas olika kunder (kostnad per månad):
  • 160 kronor/månad för dig i lägenhet (16 A L) med en förbrukning på 2 000 kWh/år. En ökning med 12 kronor/månad (inklusive moms).
  • 568 kronor/månad för dig i villa (20 A) med en förbrukning på 10 000 kWh/år. En ökning med 45 kronor/månad (inklusive moms).
  • 1467 kronor/månad för verksamhet/flerfamiljshus (63 A) med en förbrukning på 25 000 kWh/år. En ökning med 105/månad (exklusive moms).
  • För effektkunder med prislista N4 (lågspänning; 350 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden ökar med cirka 300 kronor/månad (exklusive moms).
  • För effektkunder med prislista N3 (högspänning; 5 000 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden ökar med cirka 1 250 kronor/månad (exklusive moms).

Prislistor

Privatkunder – elnätsavgiften 2022, klicka här.

Företag – elnätsavgiften 2022, klicka här.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar kopplade till elnätsavgiften och ökade kostnader för överföringen, klicka här.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon 0480-45 11 45 eller via e-post kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt