Till innehållet

Kontantstöd till elanvändare för att hantera höga elpriser

28 oktober 2022

Igår presenterade Svenska Kraftnät att alla elanvändare med ett eget elnätsavtal i södra Sverige, elområde 3 eller 4, ska få kontantstöd för att hantera de onormalt höga elpriserna. Stödet går till alla elanvändare, oavsett om det är en privatperson, företag, förening eller annan organisationsform. Det rör sig totalt om 55 miljarder kronor som ska betalas ut till cirka 5 miljoner kunder.

Storleken på stödet beror på om elanvändaren har sin elanvändning i elområde 3 eller 4, och hur hög den har varit under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Du som har Kalmar Energi som elnätsföretag tillhör elområde 4 och får ett stöd på 79 öre per förbrukad kWh. Det betyder att till exempel en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh under perioden får 15 800 kronor (20 000 x 0,79 = 15 800). Gå in på Mina Sidor för att ta reda på hur hög din elanvändning har varit under den aktuella perioden!

När och hur betalas stödet ut?

Det är inte bestämt när och av vilken aktör stödet kommer att betalas ut, mer information kommer när regeringen har fattat sitt beslut. Det kan som tidigast ske från den 1 december, vilket styrs av EUs regelverk. Den aktör som betalar ut stödet kommer att få uppgifter om din elförbrukning direkt från ditt elnätsföretag. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

Mer information finns här!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt