Till innehållet

Läget på elmarknaden december 2023

13 december 2023

December månad började med mer än dubbelt så höga elpriser i hela landet jämfört med förra månaden. Det visar tydligt hur lite som behövs för att påverka elpriserna. Det kalla vädret med ökad energianvändning som följd, lite nederbörd, svag vind och oplanerade stopp för kärnkraften har gjort att framför allt elpriserna i södra Sverige och i Finland har skjutit i höjden. November månads medelpris i elområde 4 landade på drygt 84 öre/kWh, jämfört med 135 öre/kWh för november 2022.

Vill du, med jämna mellanrum, få uppdateringar kring läget på elmarknaden? Prenumerera på våra nyheter!

Hur såg läget på elmarknaden ut under november?

Den ihållande skarpa kylan har drivit upp energianvändningen till den högsta sedan vecka 49 2021, alltså exakt två år sedan. Sverige har, för första gången på länge, under vissa timmar varit nettoimportörer av el. Det kyliga vädret har lett till ett snabbt fall för de nordiska vattenmagasinen. Marknaden hickade till rejält med fjolåret säkerhetsstopp på Ringhals 4 och Olkilouto 3 färskt i minnet. Det visade sig inte vara någon anledning till oro och kärnkraften är för närvarande i full drift igen.

Hur ser prognosen ut?

Högtrycket i inledningen av december har nu rört sig österut, vilket öppnar upp för det lågtryck som närmar sig från väster. Väderprognoser visar på en mild avslutning på december med mer vind och påtagligt mer nederbörd än tidigare. Sammantaget kommer det troligtvis att pressa ner elpriserna.

Uttagen från gaslagren är relativt stora, men fyllnadsgraden är fortfarande rekordhög för perioden. Därför har de stora uttagen ingen större effekt på energisituationen i Europa. Välfyllda gaslager motverkar höga priser i Norden eftersom elhandelsmarknaderna i Europa hänger ihop.

Priset på elterminerna har under de senaste veckorna haft en förhållandevis kraftig uppgång till följd av kyliga temperaturer. Prognosen om mildare väder och välfyllda gaslager gör dock att riskpremien skalas bort i takt med att vi lägger vintern bakom oss och för tillfället sjunker priserna på elterminerna. Prognoserna är dock osäkra och kyligare väder finns med i leken, framför allt när vi kommer in på det nya året.

Elpriserna har blivit alltmer väderberoende och är därför svårare att förutspå. Milda långtidsprognoser, vilket innebär låg energianvändning, och välfyllda gaslager pekar på att vi får lägre elpriser den här vintern än föregående år, men situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och mindre nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Våra ledord är fortsatt att ”räkna med det värsta och hoppas på det bästa”. Priserna för fastprisavtal har minskat rejält jämfört med föregående år. Därför kan det vara en god idé att låsa ditt elpris om du känner dig orolig och vill veta vad du ska betala. Vi erbjuder fastprisavtal på 6 månader och 1 år. Ett mixavtal, där du låser hälften av ditt elpris, kan också vara ett alternativ. Ett timspotavtal kan passa dig som är en aktiv elkund och som kan styra din energianvändning, eftersom priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Läs mer om våra elavtal här!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt