Till innehållet
Elnät med blå himmel.

Läget på elmarknaden februari 2024

16 februari 2024

Kallt väder, ökad elkonsumtion och mindre elproduktion präglade inledningen av januari, vilket ledde till höga elpriser i hela Norden, medan avslutningen av månaden gav mildare väderlek och sjunkande priser. Vindkraften slog produktionsrekord och den hydrologiska balansen; ett mått på mängden energi som är lagrat i dammar, stärktes och ligger nu på en för årstiden normal nivå. Januari månads medelpris i elområde 4 landade på drygt 84 öre per kWh jämfört med 104 öre/kWh för januari 2023. De närmaste veckorna kan vi vänta oss lågtryck med betydligt mildare luft och mer nederbörd än normalt för perioden, vilket kan hålla nere prisnivån.

Vill du få uppdateringar kring läget på elmarknaden? Prenumerera på våra nyheter!

Hur ser prognosen ut i närtid?

Det blir förhållandevis stora skiften i temperatur, vilket har direkt påverkan på elpriserna. Vi går nu in i en vädermässigt ostadigare period, där lågtryck av olika intensitet ger betydligt mildare väder. Det blir mer nederbörd och vind än tidigare och risken för eventuell kyla är mer eller mindre borta under de närmaste veckorna. Norge och en större delen av Sverige går på sportlov, vilket minskar elanvändningen, och Forsmark 2 är tillbaka i drift. Det sammantaget pekar mot lägre elpriser under kommande veckor. Överföringsmöjligheterna i elsystemet är goda och vi ser en ganska stark priskoppling mellan de nordiska elområdena, vilket betyder att prisbilden är likvärdig i hela Norden.

Priset på gas och kol har sjunkit. Det finns gott om gas i gasdepåerna och utbudet stärks dessutom ytterligare när de norska leveranserna är tillbaka i full effekt. Läget på kolmarknaden är densamma som för gasmarknaden. Det finns gott om kol i de europeiska hamnarna, vilket ser ut att ge en lugn avslutning på vintern.

Hur ser utvecklingen ut på längre sikt?

Under förra veckan såg vi fallande priser på elterminer, då de mildare väderprognoserna började skala av en del riskpremie på kontrakt med leverans i närtid. Det gäller även för kontrakt med leverans längre bort i tiden. De ihållande milda väderprognoserna på kontinenten tillsammans med höga gaslagernivåer smittar av sig på den nordiska terminsmarknaden och håller ner priserna. Det finns dock en stor global osäkerhet på marknaden till följd av konflikten i Mellanöstern och oroligheterna kring Persiska viken.

Elpriser blir allt svårare att förutspå

Elpriserna har blivit alltmer väderberoende och är därför svårare att förutspå. Situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och mindre nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Våra ledord är fortsatt att ”räkna med det värsta och hoppas på det bästa”. Priserna för fastprisavtal har minskat rejält jämfört med föregående år. Därför kan det vara en god idé att låsa ditt elpris om du känner dig orolig och vill veta vad du ska betala. Vi erbjuder fastprisavtal på 6 månader och 1 år. Ett mixavtal, där du låser hälften av ditt elpris, kan också vara ett alternativ. Ett timspotavtal kan passa dig som är en aktiv elkund och som kan styra din energianvändning, eftersom priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Hitta rätt elavtal!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt