Till innehållet

Läget på elmarknaden i augusti – företag

10 augusti 2022

Underskottet i hydroreservoarerna ser ut att fortsätta vara stort och det kommer att krävas stora mängder nederbörd för att det ska återhämta sig. Det största underskottet finns i södra Norge där man har god kontroll på hur man använder sitt vatten i produktionen och håller därmed systempriset uppe. Väderprognoserna spår i nuläget låg nederbörd kommande period. Detta tillsammans med låg förnybar elproduktion samt höga kontinentala elpriser till följd av bränslepriser som skjuter i höjden gör att allt pekar mot ett fortsatt högt spotpris. De kontinentala priserna påverkar främst Sveriges södra elområden och det är stora skillnader mellan priserna inom Sverige. De timmar när vi har haft hög elanvändning i kombination med lite vind i både Sverige och Tyskland har vi sett timpriser på över 5 kr/kWh, men vi har även sett timpriser ner mot 1 öre då vi har mycket vind i systemet. Det är med andra ord mycket stora slag i priserna mellan olika timmar och dagar.  

De tyska priserna uppvisar en dygnsmässigt mycket större prisvariation än de nordiska. Den svaga effektbalansen i SE4 tillsammans med flaskhalsar i överföringen norrifrån och fler kabelförbindelser med kontinenten, ger en tätare koppling till den rådande prisbilden där. Eftersom marginalprissättningen på gas sätter priset på kontinenten, innebär detta att främst södra Sverige närmar sig den kontinentala prisbilden.

Den svaga effektbalansen i SE4 påverkas ytterligare av att kärnkraften som ligger i SE3 nu befinner sig i revisionsperiod och tillgängligheten är för närvarande 90%, men kommer att minska inom kort då Ringhals 4 rampas ner för årligt underhåll. Det innebär att nettoproduktionen i SE3 minskar och för att inte riskera säkerheten i elnätet lägger Svenska kraftnät begränsningar på överföringsmöjligheterna från norra till södra Sverige. Detta innebär att kopplingen till den tyska marknaden kan komma att förstärkas över sommaren, med högre priser som följd.

Lyssna på poden ”Lokala Krafter” där Caroline Kullman och Anna Karlsson diskuterar elmarknaden!

Mycket stora prisrörelser och höga riskpremier präglar bränslemarknaderna. Problem med kompressorer vid Portovaya har gjort att Gazprom minskat flödet på gasledningen NordStream 1. Delarna till kompressorerna sitter fast i Kanada som en följd av sanktionerna och det finns in nuläget inga nyheter kring hur lång tid det kan ta innan man kan öka kapaciteten. Den reducerade kapaciteten har resulterat i kraftigt ökade priser på elterminsmarknaden under juli, främst för södra Sverige. Flera länder har börjat köra igång sina äldre kolkraftverk och en stigande kolkraftsproduktion lär behövas. Vi ser stigande lager av kol i Europa och fallande efterfrågan i Asien samt för den europeiska industrin. De låga vattennivåerna på bland annat floden Rehn ställer till det genom att kolet inte går att transportera. Från den 10 augusti förbjuds dessutom import av ryskt kol. Finlands nya kärnkraftsreaktor Olkilouto 3 startar åter med testkörning på ungefär halv kapacitet från och med 10 augusti och beräknas ha full produktion först i december.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

I juli beslutade EU om ”Save gas for safe winter”, vilket innebär att gasförbrukningen reduceras mellan 1 augusti 2022 till 31 mars 2023. Detta är frivilligt, men kan komma att bli obligatoriskt inom de närmaste veckorna. En stor rädsla inför ytterligare minskade leveranser av gas från Ryssland skapar en stor oro på elmarknaden just nu och speglar sig i priserna för kommande vinter.

När elsystemet har fått en större andel elproduktion som inte är planerbar, ser vi en ökad känslighet för störningar. Förändringar i efterfrågan eller elproduktion medför därför större prisvariationer över dygnets timmar och veckans dagar.

Det är viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning, men även fundera på över vilka möjligheter man har att styra sin elanvändning. Om man vill minska sina elkostnader genom att vara flexibel behöver man ett timprisavtal och en elmätare som levererar timvärden istället för månadsvärden till elhandlaren. Man riskerar dock att betala mer om man inte styr sin förbrukning till dygnets billigaste timmar. Ett timavtal passar alltså den som är aktiv, följer elpriserna och kan och vill styra sin förbrukning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal:

 

Betydande marknadshändelser

  • Hydrologiskt underskott på -10 TWh, största andelen i södra Norge
  • Tät priskoppling mellan södra Sverige och kontinenten
  • Revisionsperiod för kärnkraft och tillgängligheten är just nu 90%
  • Stor oro på bränslemarknaderna, med kraftigt ökade kol- och gaspriser till följd av minskat flöde på NordStream 1
  • Full drift för Olkilouto 3 är framflyttad till tidigast december
  • Risk för höga priser i södra Sverige under sommaren till följd av överföringsbegränsningar

 

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Ett alternativ för dig som företagskund med lite större elvolym är att gå med som Hansa Trygg-kund där vi bygger upp en löpande elprisportfölj för just dig. Är du nyfiken kan du läsa mer om Hansa Trygg. Som Hansa Trygg Plus-kund kan du även logga in för att få fullständig koll på din elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt