Till innehållet
Landskapsbild på Ölandsbron i solnedgång

Läget på elmarknaden i december

22 december 2021

Elmarknaden är mer ansträngd än någonsin och nya rekord noteras både för systempriset och priserna för våra elområden. Den 6 december såg vi priser på 6,46 kr/kWh i södra Sverige, vilket är de högsta priserna någonsin sedan man införde elområden år 2011. Hur kommer det sig att det ser ut så här? Många faktorer påverkar elpriset och just nu har i stort sett alla en prishöjande effekt.

Elmarknaden präglas väldigt tydligt av vädrets inverkan. Lägre temperaturer som ligger långt under normalt, har fått marknaden att stiga kraftigt. Kyligare väder brukar även innebära ett torrare väderläge, som ytterligare ökar underskottet av vatten i magasinen. Norden har just nu ett hydrologiskt underskott på -13 TWh. Kommande veckors väderprognoser pekar på högtryck med lägre temperaturer och nederbörd än normalt, vilket kommer att ge ett ännu större underskott. Fyllnadsgraden i magasinen närmar sig minimumnivåer och vattenkraftsproducenterna kommer att behöva hålla tillbaka produktion och höja sina vattenvärden för att inte köra slut på dem totalt. Högtrycket kommer dessutom innebära lägre vindkraftsproduktion.

Sveriges koppling till övriga Europa och då främst Tyskland har en stor inverkan på de svenska elpriserna. När vinden uteblir kopplar Sverige mot kontinenten och i synnerhet södra Sverige får de tyska elpriserna.

Tysklands elproduktion är i hög grad beroende av kol och gas. Vid användning av fossila bränslen tillkommer kostnader för utsläppsrätter, som löpande slår nya prisrekord. Gaslagernivåerna i Europa har minskat ytterligare, drivet av det kyliga vädret. Dessutom har Frankrike problem med sin kärnkraft, vilket innebär att även de har ett större behov av att koppla mot kringliggande länder. Tyskland har tvingats starta sina sämsta gasverk, med låg verkningsgrad, vilket trycker upp priserna ytterligare.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

När elsystemet har fått en större andel elproduktion som inte är planerbar, ser vi en ökad känslighet för störningar. Förändringar i efterfrågan eller elproduktion medför därför större prisvariationer. Den extrema prisuppgången som vi ser just nu, visar rädslan som finns i marknaden. Vädret är just nu den enskilt största drivaren och på dessa prisnivåer kan det även gå fort neråt när och om marknaden väl vänder. Sjunkande hydrologisk balans i Norden kan innebära känsliga vinter- och vårmånader. En kall vinter, lite vind, störningar i kärnkraft och gasleveranserna till EU kommer enskilt eller i samverkan kunna öka den nordiska prisnivån.

Det är just nu kanske viktigare än någonsin att fundera över vilken känslighet man har för ökade kostnader och teckna ett fast elavtal om man känner att gränsen är nådd. De höga spotpriserna håller uppe priserna på avtal med kortare avtalstid, medan avtal med längre avtalstid inte klättrar uppåt i samma utsträckning. Det är även viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning.
I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal (blå) och priset vid teckning av ett treårigt fastprisavtal (grön) jämte ett exempelpris för vår portföljprodukt Hansa Trygg (röd):

Prisutveckling december ftg

Betydande marknadshändelser

  • Försämrad hydrologi ( -13 TWh efter v.50) och prognoserna visar ytterligare försämring.
  • Lite nederbörd.
  • Temperaturen är kallare än normalt för perioden.
  • Lite vind.
  • Mycket stor osäkerhet på råvarumarknaden.
  • Låga gaslagernivåer och ökat behov till följd av kyla.
  • Certifieringsprocess Nordstream 2 är uppskjuten och kapaciteten till kontinenten är inte nyttjad av Ryssland.
  • Priset på utsläppsrätter fördubblat sedan ett år tillbaka och på historiska toppnivåer.

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Ett alternativ för dig som företagskund med lite större elvolym är att gå med som Hansa Trygg-kund där vi bygger upp en löpande elprisportfölj för just dig. Är du nyfiken kan du läsa mer om Hansa Trygg. Som Hansa Trygg Plus-kund kan du även logga in för att få fullständig koll på din elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt