Till innehållet

Läget på elmarknaden i januari – företag

17 januari 2022

Efter ett avslutat 2021 kan vi konstatera att genomsnittet för södra Sverige blev 82 öre/kWh. En ökning med 55 öre jämfört med 2020. Under senare halvan av 2021 såg vi höga priser, speciellt i södra Sverige, till följd av överföringsbegränsningar och avsaknad av produktion samt höga bränslepriser. December blev en månad med extremt höga priser, där alla parametrar som påverkar priserna uppåt samverkade.

Elmarknaden styrs väldigt mycket av vädret, i synnerhet på kort sikt. December blev en månad med temperaturer under det normala och även januari har inlett på ungefär samma sätt. Ett ihållande högtryck med kyla innebar även lite nederbörd och vind. I synnerhet vinden har i södra Sverige en mycket stark koppling till priset, då vi vid vindfattiga timmar kopplar mot Tyskland som har betydligt högre priser till följd av högre produktionskostnader. När dessutom kylan sätter in, så ökar efterfrågan med ytterligare pristryck uppåt som följd. Kärnkraften står för en betydande andel av den planerbara energiproduktionen i södra Sverige. I början av januari hade Ringhals 3 problem med produktionen, men är nu i gång igen.

Kommande veckors väderprognos pekar på mildare temperaturer och mer nederbörd än normalt, vilket kommer att ge ett behövligt tillskott till vattenmagasinen. Prognoser visar på en förbättring från -15 till 5 TWh. Även inledningen av februari ser ut att bli mild och blåsig, vilket får en dämpande effekt på marknaden i det kortare perspektivet.

Tysklands elproduktion är i hög grad beroende av kol och gas. Vid användning av fossila bränslen tillkommer kostnader för utsläppsrätter, som under hösten slagit nya prisrekord. Nu har marknaden lugnat ner sig något, men priserna ligger kvar på en hög nivå. Gaslagernivåerna i Europa är låga, men de prognostiserade milda temperaturerna och hög förnybar produktion (vindkraft) samt ökade leveranser av LNG från USA dämpar oron något, då marknaden har förhoppningar om att Europa ska lämna vintern med något mer gas i lager än tidigare förväntade kritiska nivåer.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

Prisutvecklingen i början av 2022 balanserar på väderrapporterna. De mildare prognoserna har en dämpande priseffekt, men de går från en mycket hög nivå och man förutspår att priserna kommer att ligga fortsatt på en hög nivå en längre period.

När elsystemet har fått en större andel elproduktion som inte är planerbar, ser vi en ökad känslighet för störningar. Förändringar i efterfrågan eller elproduktion medför därför större prisvariationer. Det är just nu kanske viktigare än någonsin att fundera över vilken känslighet man har för ökade kostnader och teckna ett fast elavtal om man känner att gränsen är nådd. De höga spotpriserna håller uppe priserna på avtal med kortare avtalstid, medan avtal med längre avtalstid inte klättrar uppåt i samma utsträckning. Det är även viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal (blå) jämte ett exempelpris för vår portföljprodukt Hansa Trygg (röd):

Elpriser januari 2022 företag

 

 

Betydande marknadshändelser

  • Skifte till mildare vädertyp
  • Förbättrad hydrologi från -15 till -5 TWh
  • Vindproduktion förväntas stark
  • Mycket stor osäkerhet på råvarumarknaden.
  • Låga gaslagernivåer, men LNG-volymer har ökat vilket har en dämpande effekt på marknaden
  • Certifieringsprocess Nordstream 2 är uppskjuten och kapaciteten till kontinenten är inte nyttjad av Ryssland
  • Priset på utsläppsrätter fördubblat sedan ett år tillbaka och på historiska toppnivåer.

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Ett alternativ för dig som företagskund med lite större elvolym är att gå med som Hansa Trygg-kund där vi bygger upp en löpande elprisportfölj för just dig. Är du nyfiken kan du läsa mer om Hansa Trygg. Som Hansa Trygg Plus-kund kan du även logga in för att få fullständig koll på din elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt