Till innehållet
Soluppgång

Läget på elmarknaden i mars

21 mars 2022

Förutom de mänskliga konsekvenserna får även kriget i Ukraina ekonomiska konsekvenser för el- och bränslemarknaderna. Kriget överskuggar allt annat på elmarknaden för närvarande. Skenande bränslepriser slår hårt mot elmarknaden och resulterar i kraftigt stigande priser som dessutom är enormt växlande från dag till annan. Osäkerheten är stor och frågan är om sanktionerna kommer att slå ytterligare mot energiimporten från Ryssland. Man kan förvänta sig en mycket stor osäkerhet på marknaderna tills läget har stabiliserats.

Väderprognoserna utgör ändå en svag ljusglimt bland alla bedrövliga nyheter. Prognoserna spår mildare väder i Norden och Europa under resten av mars och början av april. Vädret har en begränsad påverkan på priserna, som i dagsläget styrs till störst del av utvecklingen kopplat till sanktioner. Men ett mildare väder är trots allt någonting som inte ökar osäkerheten på marknaden. Magasinen har en bra nivå och det finns mycket vatten lagrat i snö och mark.

Lyssna på poden ”Lokala Krafter” där Caroline Kullman och Anna Karlsson diskuterar elmarknaden!

Genom fler kabelförbindelser med kontinenten har vi fått en tätare koppling till den rådande prisbilden där. Oftast exporterar vi el till kontinenten, vilket innebär att vår billigare kraft lämnar Sverige. Eftersom marginalprissättningen på gas sätter priset på kontinenten, innebär detta att främst södra Sverige närmar sig den kontinentala prisbilden. Spotpriserna i SE3 och SE4 har varit väldigt höga i synnerhet under morgontimmarna, vilket är den tid på dygnet då importbehovet är störst.

Energimarknaden reagerar på politisk instabilitet, eftersom bränslepriserna tenderar att stiga vid ökad risk för sanktioner och minskade tillgångar. Ryssland levererar 40% av Europas totala gasbehov och 70% av det totala behovet av kol som används för att producera el. Ett totalt bortfall blir svårt att anskaffa från annat håll. Sedan föregående marknadsbrev har prisutvecklingen på den nordiska elmarknaden varit extrem. Framför allt är det kopplat till diskussion om sanktioner riktade mot rysk olja och gas som får den europeiska energimarknaden att rusa, vilket också påverkar den nordiska handeln. Kostnaden för prissäkring av framtida elleverans har främst ökat på kontrakt som har leverans i närtid, då det speglar utvecklingen på den europeiska elmarknaden, där diskussioner om minimumnivåer på gaslager innan kommande vinter har ökat aktörernas behov av att köpa i närtid.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

Vintern är nästintill över och därmed går vi mot minskad elanvändning. Elpriserna kommer att bestämmas av mängden förnybar el som produceras i Norden. Om den förnybara produktionen är låg, kommer priserna i elområdena SE3 och SE4 närma sig de kontinentala priserna. Våren och sommaren kommer även innebära att Tyskland kan putta bort elproduktionen från den dyraste kraftkällan gas, då de har en stor mängd solkraft. Hur högt vårt nordiska pris kan bli kommer att bestämmas av det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland. Hur lågt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera.

När elsystemet har fått en större andel elproduktion som inte är planerbar, ser vi en ökad känslighet för störningar. Förändringar i efterfrågan eller elproduktion medför därför större prisvariationer. Det är viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal (blå) och priset vid teckning av ett treårigt fastprisavtal (grön) jämte ett exempelpris för vår portföljprodukt Hansa Trygg (röd):

 

Betydande marknadshändelser

Utvecklingen i Ukraina fortsätter att dominera ekonomiska konsekvenserna fullständigt

  •  Stökig elmarknad och hög volatilitet
  • Mildare väderprognoser
  • Energifattiga väderprognoser
  • Försvagad hydrologisk situation
  • God kärnkraftstillgänglighet
  • Nya prisrekord löpande på gasmarknaden, drivet av oro för minskad gasimport från Ryssland
  • Priset på utsläppsrätter har fallit brant

Betydande marknadshändelser

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Ett alternativ för dig som företagskund med lite större elvolym är att gå med som Hansa Trygg-kund där vi bygger upp en löpande elprisportfölj för just dig. Är du nyfiken kan du läsa mer om Hansa Trygg. Som Hansa Trygg Plus-kund kan du även logga in för att få fullständig koll på din elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt