Till innehållet
Elmontör med bil i Stensö fiskeläger.

Läget på elmarknaden november 2023

16 november 2023

Elpriserna i oktober fortsatte att vara relativt låga. Snittpriset för elområde 4 blev 35,9 öre/kWh, vilket innebär en halvering jämfört med oktober förra året. Det var dessutom det lägsta snittpriset sedan november 2020. Välfyllda vattenmagasin, kärnkraften som levererar enligt plan och välfyllda gaslager på kontinenten gör att läget inför vintern ser försiktigt ljust ut. Det behövs dock inte mycket för att priserna ska påverkas. Ökad oro i omvärlden, en kall vinter och vindfattigt väder kan snabbt ändra förutsättningarna.

Vill du, med jämna mellanrum, få uppdateringar kring läget på elmarknaden? Prenumerera på våra nyheter!

Hur såg läget på elmarknaden ut under oktober?

I oktober hade vi i elområde 4 över 100 negativa timpriser som bidrog till det förhållandevis låga snittpriset för månaden. Det kan främst kopplas till timmar och dagar med mycket blåst och god överföringskapacitet från norra Sverige.

Den tydligt vikande trenden för elanvändningen i Sverige som synts från förra hösten, är bruten och i stort sett utraderad. Energianvändningen är nästintill uppe på samma nivå som femårsmedel. Förklaringen är mildare temperaturer i oktober, men även att de lägre elpriserna inte är ett incitament till att spara el.

De nordiska vattenmagasinen är fortsatt välfyllda. Kyligare temperaturer har dock ökat behovet av uppvärmning och ger även problem med isbildning för vind- och vattenkraften. Det sammantaget har pressat upp elpriserna under november. De kyligare temperaturerna i Europa har gjort att gasuttaget har påbörjats från lagren och vi ser inte ut att passera den magiska gränsen 100 procents fyllnadsgrad. Efterfrågan på gas från Asien är dock fortsatt låg och tillgången på LNG är ser ut att vara god, vilket håller nere priserna.

Hur ser prognosen ut?

De kyliga temperaturerna ser ut att hålla i sig under ytterligare någon vecka, men därefter verkar det bli lägre energianvändning. När den tuffaste isbildningen är över tillkommer mer produktion i form av vatten- och vindkraft. Kärnkraftsproduktionen i Norden går för fullt och god överföringskapacitet inom Norden hjälper till att jämna ut priserna.

Elpriserna har blivit alltmer väderberoende och är därför svårare att förutspå. Milda långtidsprognoser, vilket innebär låg energianvändning, och välfyllda gaslager pekar på att vi kommer att få lägre elpriser kommande vinter än föregående år, men situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och mindre nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Våra ledord för hösten är fortsatt att ”räkna med det värsta och hoppas på det bästa”. Priserna för fastprisavtal har minskat rejält jämfört med föregående år. Det kan därför vara en god idé att låsa ditt elpris om du känner dig orolig inför vintern och vill veta vad du ska betala. Vi erbjuder fastprisavtal på 6 månader och 1 år. Ett mixavtal, där du låser hälften av ditt elpris, kan också vara ett alternativ. Du som är en aktiv elkund och kan styra din energianvändning kan passa med ett timspotavtal, eftersom priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Läs mer om våra elavtal här!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt