Till innehållet
Landskapsbild

Läget på elmarknaden – företag

15 oktober 2021

Lite nederbörd i kombination med svag vind, låg kärnkraftsproduktion och höga bränslepriser på elmarknaden har i september gett de högsta priserna i södra Sverige sedan 1996.

Det är fortsatt mycket stora prisskillnader inom Sverige, där man i norr har betydligt lägre priser än oss här i söder. Förklaringen är att vi i Sverige har ojämn fördelning mellan elproduktion och elanvändning, vi har heller inte tillräcklig kapacitet för att transportera elen från norr till söder.

I Norden är vi i mycket beroende av vattenproduktion. Senaste tiden har vi haft lite nederbörd, vilket försämrar den hydrologiska balansen (låga nivåer i vattenmagasinen) och vi får högre priser.

Om elen är dyr i norr till följd av låg hydrologi är det inget mot priserna i Sveriges södra elområden, som under vissa timmar har varit högre än 2 kr/kWh. Södra Sverige är i hög grad beroende av kärnkraft och vind. Under sommaren har kärnkraften gått på halvfart till följd av underhåll, vilket innebär att energisystemet i högre grad än normalt har behövt vindproduktion för att möta efterfrågan. Eftersom det också har blåst mindre än normalt och att möjligheten till att flytta kraft från norra Sverige har varit begränsad, har södra Sverige i stället kopplat mot kontinenten och då främst Tyskland. Tysklands elproduktion är i hög grad beroende av kol och gas, som fortsätter att slå nya prisrekord till följd av låga lagernivåer och hög efterfrågan. Vid användning av fossila bränslen tillkommer kostnader för utsläppsrätter och även dessa har ökat kraftigt i pris.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

Situationen på elmarknaden just nu kan beskrivas lite som ”en perfekt storm” där alla faktorer samverkar till ett olyckligt läge och ger höga priser. Det finns en oro kring vad som kommer att hända om vi får en vinter med låga temperaturer och det är svårt att förutse hur elpriset framåt kommer att bete sig. Bränslepriserna kommer framöver ha stor inverkan på priserna i Norden och riskerna för timmar med extremt höga priser i vårt elområde har ökat drastiskt och det ser ut att fortsätta in i vintermånaderna.

Det är just nu kanske viktigare än någonsin att fundera över vilken känslighet man har för ökade kostnader och teckna ett fast elavtal om man känner att gränsen är nådd. De höga spotpriserna håller uppe priserna på avtal med kortare avtalstid, medan avtal med längre avtalstid inte klättrar uppåt i samma utsträckning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal (blå) och priset vid teckning av ett treårigt fastprisavtal (grön) jämte ett exempelpris för vår portföljprodukt Hansa Trygg (röd):

Pristuveckling företag oktober

Betydande marknadshändelser

  • Kraftigt underskott jämfört med normalt i vattenmagasinen ( -19,7 TWh efter v.38).
  • Forsmark 3 är i fortsatt revision. Övriga reaktorer går på full effekt.
  • Temperaturen är varmare än normalt för perioden.
  • Priserna på gas och kol når nya rekordnivåer i stort sett dagligen.
  • Priset på utsläppsrätter nära fördubblat sedan ett år tillbaka och på historiska toppnivåer (64 €/ton).
  • Överföringsbegränsningar mellan Sveriges elområden, vilket gör att elområde SE4 riskerar att få tyska priser under höglasttimmar.

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Ett alternativ för dig som företagskund med lite större elvolym är att gå med som Hansa Trygg-kund där vi bygger upp en löpande elprisportfölj för just dig. Är du nyfiken kan du läsa mer om Hansa Trygg. Som Hansa Trygg Plus-kund kan du även logga in för att få fullständig koll på din elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt