Till innehållet
Landskapsbild

Läget på elmarknaden vecka 38 – företag

23 september 2022

Väder och hydrologi

Kylig start, men högtrycket rör sig nu österut och följs av ett västligt lågtryck. Som mest intensivt blir det under nästa veckas första hälft där riklig nederbörd väntas över södra och östra Norge, viss osäkerhet ännu men omkring 130-160 % för perioden som helhet och den hydrologiska balansen stärks mot -13 TWh. Temperaturen stiger upp mot referensvärdet och håller sig där kommande vecka. Låg vindproduktion idag med 3 GW, något mer veckan ut med 4-6 GW, mer i nästa vecka.

Bränslemarknader

Oljepriset backar försiktigt tillbaka under veckan som gått, men håller sig alltjämt över 80 dollar per fat. Starkare efterfrågan på den amerikanska marknaden än tidigare prognosticerat har hållit tillbaka den större nedgång. Gaspriset har rört sig i olika riktningar beroende på tidshorisont, medan frontkvartalet (Q4) fallit tillbaka så har frontåret (2023) stigit mot föregående vecka. Mer förnybart i kraftsystemet under veckan och gynnsamma europeiska lagernivåer är den stora delen av att terminspriserna i närtid backar. Utsläppsrätterna har varit nere och handlats på 68 euro per ton intradag, men har varje dag hittat styrka att komma upp över 70 euro per ton. Innevarande vecka kommer volymen som auktioneras ut att vara cirka 3 miljoner ton lägre än föregående.

Konjunktur och valuta

Det fortsätter att vara slagigt på världens valutamarknader. Dollarn stärks när Putin manar till ny mobilisering och euron tappar mark. Svenska Riksbanken bjöd under gårdagen på en större höjning än väntat och en historisk höjning med en procentenhet, men med en inte fullt så stark räntebana längre fram i tiden la investerarna benen på ryggen. Kronan har den senaste veckan tappat cirka 30 öre mot euron och är nu lika svag som vid krigsutbrottet.

Spotpriser

Brant nedgång i medelpris föregående vecka när vinden tilltog och höll i sig på högre nivåer än tidigare prognosticerat, i synnerhet i Sverige. Det medförde att priskopplingen mot kontinenten släppte och fem av veckans sju dagar inkom under tresiffrigt vilket gav ett veckomedel om 140 euro per MWh. Innevarande vecka började förhållandevis lågt när vinden höll i, medan vi därefter fått se högre priser på nytt när vinden avtagit. Fortsatt nettoimport för södra Norge vars tre områden under tisdagen var dyrare än Tyskland där vinden blir låg veckan ut, och vi bedömer veckans medelpris i system till omkring 210 euro per MWh. Nästa vecka får vi ett väderomslag med djupare lågtryck, dock inte fullt så blåsigt som förra veckan. Stora slag mellan dygnen är sannolikt att vänta med vissa dygn ned mot tresiffrigt som kommer hålla nere veckomedlet mot 185 euro per MWh.

Elterminer

Vi har noterat prisrörelser i båda riktningar på terminsmarknaden under den gångna veckan som avslutas uppåt. Otydliga beslut från EU fick marknaden att dra uppåt som sedan korrigerades ned en aning till följd av fortsatt goda lagernivåer av gas samt dämpad efterfrågan. Kontraktet för Q4-22 har vecka till vecka handlats upp med 12,55 euro till 275 euro per MWh. Helårskontraktet för 2023 handlades upp 12 euro till 174 euro per MWh och helårskontraktet för 2024 handlades upp 5,50 euro till 75,50 euro per MWh. På EPAD-kontrakten ser det snarlikt ut men där SE3 ökat en del i fronten som handlades runt 18 euro i Q4-22 och helår 23 runt 14 euro. I SE4 är det fortfarande låg omsättning och svårt att få till avslut med en mycket hög prisbild.

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Läs mer om våra avtalsalternativ

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt