Till innehållet
Soluppgång

Läget på elmarknaden vecka 40

7 oktober 2022

Väder och hydrologi

Kommande tiodygnsperiod blir mild, blöt och blåsig med varierande styrka. Ett djupt lågtryck sveper nu in och påverkar de norra delarna av vårt område. Mycket nederbörd faller i främst västra/sydvästra Norge, totalt runt 200 procent för perioden och den hydrologiska balansen stärks upp mot -5 TWh. Nya lågtryck drar in från måndag, dock inte fullt så intensiva. Milda temperaturer 1–3 grader över normalt och riklig vind med 20 GW imorgon, fallande ned mot 10 GW på tisdag.

Bränslemarknader

Efter förra veckans nedgång har prisbilden på oljemarknaden höjts. Opec håller möte där bland annat framtida produktionsbegränsningar kommer att diskuteras. Goda nivåer i gasdepåerna och lågtrycksbetonat väder över Europa har ersatt fossil kraft med förnybar kraft i systemet, vilket har försvagat gaspriset under veckan. Kolpriset har däremot stigit försiktigt med cirka 3 procent mot föregående vecka. Utsläppsrätterna har inte varit lika rörliga som övriga komponenter i bränslekomplexet. EU ser ut att ha enats om att sälja av utsläppsrätter för att inbringa pengar till den gröna omställningen, dock fortfarande okänt vilken volym det kommer att bli. Tanken är att tidigarelägga redan planerad försäljning, volymer som skulle auktioneras ut 2027–2030, vilket innebär att marknaden redan prisat in dessa. Framåt kan vi få se en något stigande prisbild om efterfrågan på kolet håller i sig.

Konjunktur och valuta

Den överköpta amerikanska valutan har backat under veckan och dessutom är räntorna lägre när förväntningarna har ökat på att The Federal Reserve System (FED) ska mjukna. Den europeiska inflationen för september inkom på 10,0 procent, vilket är den högsta noteringen sedan euron infördes. Vi ser en tilltagande riskaptit den senaste veckan på många marknader och den översålda kronan har hämtat sig ordentligt mot dollarn och en del mot euron.

Spotpriser

Det har varit en dämpad vecka överlag på spotmarknaden. Södra Norge som kom ner i pris med mer kraft i hela systemet, och med tilltagande vind blev medelpriset i systemet 147 euro per MWh. Innevarande vecka har priset fallit ganska snabbt när djupa lågtryck med riklig vind är på väg in över området. Det blir riktigt blåsigt från onsdag kväll och många timmar kring nollpriser lär spegla återstoden av veckan. Det ger det lägsta medelpriset sedan vecka 31, där vår bedömning landar runt 70 euro per MWh. Nästa vecka fortsätter med likartade väderförutsättningar, frånsett onsdag till torsdag, och med två kärnkraftsreaktorer tillbaka i drift lär priserna överlag bli lägre och ge ett veckomedel omkring nuvarande nivå 70 euro per MWh.

Elterminer

Den gångna veckan har bjudit på kraftiga nedgångar på gasmarknaden, vilket även drog med sig elterminerna ner i fronten. Kontraktet för Q1-23 föll med kraftiga 98 euro vecka till vecka och stängde på 310 euro per MWh. Helårskontraktet för 2023 noterar vi en nedgång med 19,5 euro vecka till vecka då kontraktet gick för 156,50 euro per MWh. På helårskontraktet för 2024 har priset istället stigit med 7 euro och handlades på 81 euro per MWh. När det gäller elområdeskontrakten ser vi fortfarande en trend i att handeln sker utanför börsen och även något förbättrad likviditet. I elområde 3 har frontkvartalet tillika frontåret 2023 handlats tämligen stilla runt 15 euro per MWh. I elområde 4 noteras en fallande prisbild i fronten, där frontmånaderna fallit ned till cirka 80 euro per MWh och helår 2023 har omsatts på 135 euro per MWh.

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Läs mer om våra avtalsalternativ här

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar, telefon 0480-45 11 45 eller e-post kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt