Till innehållet
Energirepubliken

Läget på elmarknaden vecka 43

27 oktober 2022

Läget på elmarknaden kan beskrivas som ”en perfekt storm”, där alla faktorer samverkar till ett olyckligt läge och ger höga priser. Vi förstår att det kan skapa oro och osäkerhet hos många av våra kunder. Därför skriver vi löpande nyheter om läget på elmarknaden, det här gäller vecka 43.

Väder och hydrologi

En period av ostadig väderlek väntar under kommande två veckor, när delar av lågtrycksområdet över Skandinavien omväxlande ersätts av svaga högtryck. Temperaturerna rör sig från 3 grader till 5–6 grader över normalläget mellan torsdag och lördag. Därefter sjunker temperaturen från söndag och in i nästa vecka till 3–5 grader över normalläget. Den lågtrycksbetonade väderbilden ger nederbördsmängder på 120–140 procent av normalläget under dygn 1–10, och de avslutande dagarna, dygn 11–15, avslutar i samma tecken med 110–120 procent av normalläget. Vindproduktionen ligger på 5–6 GW idag och stiger mot helgen med en topp på 13 GW under lördag.

Bränslemarknader

Oljepriset har haft en stillsam utveckling under veckan som har gått. De amerikanska lagernivåerna visade upp sämre siffror än marknaden hade förutspått föregående vecka. Det gav ett litet uppsving under onsdagen. Därefter har en vikande konjunktur fått prisbilden att sakta backa tillbaka mot tisdag innevarande vecka.

Priset på kol har legat still och handlats kring 250 dollar per ton. Den stökiga situationen på utbudssidan i närtid har hållit tillbaka ytterligare prisnedgångar som vi annars har sett tidigare.

Gaspriset däremot fortsätter att tappa mark. Mildvädret nere på kontinenten skjuter fram uttaget från gasdepåerna. Det kommer att vara mycket värt för prisbilden och energiförsörjningen inför vintern om det håller i sig.

De fundamentala faktorerna till trots har utsläppsrätterna stigit kraftigt. Det beror på att flera tekniska signaler och barriärer har brutits, vilket har fått priset att stiga över 70 euro per ton.

Konjunktur och valuta

Nästa vecka meddelar USAs centralbank sin höjning av styrräntan. Oavsett de svagare siffrorna avseende amerikansk industri och tjänstesektor, vilket borde få centralbanken att mjukna, förutspås en höjning på 75 procentenheter. Högre svensk inflation än konsensus har fått de svenska korta räntorna att stiga, medan långa räntor försiktigt har sjunkit.

Spotpriser

Föregående veckas medelpris i system kom in på 84,59 euro per MWh, vilket är en uppgång mot veckan dessförinnan. Innevarande vecka har inletts som föregående avslutades; låg till måttlig vindproduktion och spotpriser runt 100 euro per MWh. Mot helgen rör sig ett sydvästligt lågtryck in över Skandinavien. Vår bedömning är att veckans medelpris i system sjunker och kommer in på 69 euro per MWh. Nästkommande vecka håller vindarna i och genererar god effekt in i elsystemet. Det lägger en grund för relativt låga spotpriser i början av veckan. Vi bedömer att nästa veckas spotpris i system kommer in på 72 euro per MWh.

Elterminer

Det var ytterligare en vecka med kraftiga nedgångar på elterminerna, framför allt i fronten till följd av fallande gaspriser. Kontraktet för Q1-23 föll med 24 euro vecka till vecka och stängde på 232 euro per MWh. För helårskontraktet 2023 noterar vi en nedgång med 11,50 euro då kontraktet gick för 121,50 euro per MWh. På helårskontraktet för 2024 har priset handlats ner med 4 euro och handlades på 72 euro per MWh under tisdagseftermiddagen. För elområdeskontrakten ser vi fortfarande en trend i att handeln sker utanför börsen med få omsatta kontrakt. Det är fortsatt hög prisbild på frontkvartal och frontår i elområde 3, medan det är lägre i 2024 och utåt. I elområde 4 är det en mycket hög prisbild över hela kurvan, där en kraftig riskpremie betalas sett till tidigare utfall mot system. I elområdena 1 och 2 är det fortsatt negativa priser över hela kurvan.

Hitta rätt elavtal!

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Läs mer om våra avtalsalternativ

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt