Till innehållet
Kraftvärmeverk Moskogen

Ökade bränslekostnader ger höjda fjärrvärmepriser

20 oktober 2023

Ökade bränslekostnader gör att vi höjer fjärrvärmepriset med 12 procent från och med den 1 januari 2024. Det innebär en kostnadsökning på 209 kronor per månad för en villakund med en årlig energianvändning på 20 000 kWh.

Vi använder biobränsle, i form av rester från skogsindustrin, för att producera både värme och el på kraftvärmeverket Moskogen. Den ekonomiska osäkerheten i omvärlden bidrar till ökad inflation och allmänt stigande priser och tyvärr är inte priserna på biobränsle ett undantag. En stor efterfrågan på biobränsle i kombination med ökade råvarupriser har gjort att priset på biobränslet har ökat kraftigt.

– Våra ökade kostnader är betydligt högre än prishöjningen på 12 procent, men vi har valt att ta en del av ökningen själva, säger Per-Martin Carlsson, marknadschef på Kalmar Energi.

Lägre elpriser och högre bränslepriser

De rekordhöga elpriserna vid förra årsskiftet, 2022–2023, ökade värdet på elen vi producerade på Moskogen. Det gav vi tillbaka till våra kunder genom att inte höja fjärrvärmepriset under 2023.

Elmarknaden är fortsatt skakig, men de höga pristopparna är inte lika höga. Det innebär minskad intäkt för elen som vi producerar på Moskogen. Minskade intäkter i kombination med kraftigt ökade bränslepriser, resulterar i att vi behöver höja fjärrvärmepriset.

– Det är en klen tröst för våra kunder, men vi har försökt att hålla nere prishöjningen så långt det är möjligt. Vi förstår att prishöjningen är utmanande och kommer olägligt tillsammans med ett osäkert ekonomiskt läge på många håll, men fjärrvärme står sig väl i jämförelse med andra värmeslag, även med nästa års höjning, säger Per-Martin.

Vad innebär det här för kunderna?

Den aktuella prisnivån för 2024 är 89,75 öre per kWh (inklusive moms) och den fasta avgiften är 415 kronor per månad (inklusive moms). En villakund med en årlig energianvändning på 20 000 kWh får en ökad kostnad på 209 kronor/månad (inklusive moms).

Fjärrvärme bidrar till positiv klimatnytta

Fjärrvärme är enkelt, tryggt, prisvärt, lokalt och inte minst hållbart. En genomsnittlig lägenhet i Kalmar som värms med fjärrvärme bidrog under 2022 till undvikna utsläpp som motsvarar ungefär 1,1 års bilkörande.

– Ju fler fjärrvärmekunder som är anslutna till fjärrvärmenätet, desto mer förnybar lokal el kan vi producera till följd av värmeproduktionen. Utifrån ett systemperspektiv är alltså Kalmars lokala kraftvärmeproduktion en suverän värmekälla och bidrag till energisystemet, avslutar Per-Martin.

Läs mer om vad det här innebär för dig som privatkund och för er som företagskund.

 

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt