Till innehållet

Överföringsavgiften ska följa elpriset

5 december 2023

Elnätsavgiften betalar du för överföringen av elen till din fastighet. Den utgår dels ifrån hur mycket el som överförs till dig, mätt i kilowattimmar (kWh) och dels av hur mycket utrymme du tar på elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Elnätsavgiften är består av två delar; överföringsavgift och abonnemangsavgift.

Överföringsavgiften blir spotprisbaserad

Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för nätförlusterna under transporten av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Från och med den 1 januari 2024 kommer vi att basera överföringsavgiften på marknadspriset på el. Avgiften följer då den verkliga kostnaden för nätförluster och blir mer rättvist fördelad.

Överföringsavgiften kommer att variera från månad till månad, istället för att vi gör justeringar vid enstaka tillfällen under året. Förändringen har förhållandevis liten påverkan på din slutfaktura. Ett genomsnittligt elpris på 50 öre per kWh ger en överföringsavgift på 9,35 öre per kWh (inklusive moms), vilket är 39 kronor per månad för ett hushåll med en energianvändning på 5 000 kWh per år.

Oförändrad abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet, det vill säga storleken på din huvudsäkring. Abonnemangsavgiften lämnar vi oförändrad tills vidare och den ligger kvar på samma nivåer som under 2023.

Har du frågor?

Du hittar mer information och ”Frågor och svar” genom att klicka på knappen nedan. Du är också välkommen att kontakta kundcenter på 0480-45 11 45 eller via kundcenter@kalmarenergi.se.

Läs mer!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt