Till innehållet
Solnedgång

Läget på elmarknaden i februari

24 februari 2022

Förutom de mänskliga konsekvenserna får även kriget i Ukraina ekonomiska konsekvenser för el- och bränslemarknaderna. Marknadsreaktionerna är kraftigast på gasmarknaden, eftersom kriget riskerar att leda till strypt gastillförsel till Europa vilket skulle driva upp elpriserna kraftigt främst på kontinenten. Eftersom Sverige är sammankopplad med kontinenten ser vi även här prissvängningar. Man kan förvänta sig en mycket stor osäkerhet på marknaderna tills läget har stabiliserats.

Den nordiska elmarknaden präglas väldigt tydligt av vädrets inverkan, i synnerhet på kort sikt. Februari har hittills präglats av djupa lågtryck med milda temperaturer, mycket nederbörd och mycket vind. Spotpriserna i samtliga Sveriges elområden fortsätter att dämpas av goda vindförhållanden, vilket har lett till att de svenska spotpriserna har realiserats lägre än systempriset (det gemensamma priset för Norden). Väderprognoserna fortsätter trenden med mycket nederbörd och milda temperaturer. Den stora mängden nederbörd vi haft i början av året har inneburit att vi gått från ett underskott i den hydrologiska balansen på -16 TWh vid årsskiftet till ett normalläge. Detta får till följd att vattenkraftsproducenterna inte kan upprätthålla samma prisbild som tidigare.

Lyssna på poden ”Lokala Krafter” där Caroline Kullman och Anna Karlsson diskuterar elmarknaden!

Genom fler kabelförbindelser med kontinenten har vi fått en tätare koppling till den rådande prisbilden där. Oftast exporterar vi el till kontinenten, vilket innebär att vår billigare kraft lämnar Sverige. Eftersom marginalprissättningen på gas sätter priset på kontinenten, innebär detta att främst södra Sverige närmar sig den kontinentala prisbilden. Att mycket vind har en tydlig koppling till lägre priser, främst i södra Sverige, är påtagligt. Timmar med låg vindproduktion kopplar Sverige mot Tyskland och den rådande prisbilden där.

Energimarknaden reagerar på politisk instabilitet, eftersom bränslepriserna tenderar att stiga vid ökad risk för sanktioner och minskade tillgångar. Ryssland levererar 40% av Europas totala gasbehov och 70% av det totala behovet av kol som används för att producera el. Ett totalt bortfall blir svårt att anförskaffa från annat håll. Marknaden prisade direkt in detta scenario och spotpriset på gas steg med 50% direkt efter Rysslands invasion av Ukraina och kolpriserna med nästan lika mycket.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

Vintern är nästintill över och därmed går vi mot minskad elanvändning. Elpriserna kommer att bestämmas av mängden förnybar el som produceras i Norden. Om den förnybara produktionen är låg, kommer priserna i elområdena SE3 och SE4 närma sig de kontinentala priserna. Våren och sommaren kommer även innebära att Tyskland kan putta bort elproduktionen från den dyraste kraftkällan gas, då de har en stor mängd solkraft. Hur högt vårt nordiska pris kan bli kommer att bestämmas av det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland. Hur lågt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera.

När elsystemet har fått en större andel elproduktion som inte är planerbar, ser vi en ökad känslighet för störningar. Förändringar i efterfrågan eller elproduktion medför därför större prisvariationer. Det är just nu kanske viktigare än någonsin att fundera över vilken känslighet man har för ökade kostnader och teckna ett fast elavtal om man känner att gränsen är nådd. De höga spotpriserna håller uppe priserna på avtal med kortare avtalstid, medan avtal med längre avtalstid inte klättrar uppåt i samma utsträckning. Det är även viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal:

Elmarknad februari

Betydande marknadshändelser

  • Kriget i Ukraina har gjort att el- och bränslemarknaderna har rusat
  • Fortsatt milt, blött och blåsigt
  • Nära hydrologiskt normalläge
  • Certifieringsprocess Nordstream 2 är uppskjuten på obestämd tid
  • Priset på utsläppsrätter fördubblat sedan ett år tillbaka och på historiska toppnivåer.

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig att hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Läs mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar, telefon 0480-45 11 45 eller e-post kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt