Till innehållet

Läget på elmarknaden i februari – företag

24 februari 2022

Förutom de mänskliga konsekvenserna får även kriget i Ukraina ekonomiska konsekvenser för el- och bränslemarknaderna. Marknadsreaktionerna är kraftigast på gasmarknaden, eftersom kriget riskerar att leda till strypt gastillförsel till Europa vilket skulle driva upp elpriserna kraftigt främst på kontinenten. Eftersom Sverige är sammankopplad med kontinenten ser vi även här prissvängningar. Man kan förvänta sig en mycket stor osäkerhet på marknaderna tills läget har stabiliserats.

Den nordiska elmarknaden präglas väldigt tydligt av vädrets inverkan, i synnerhet på kort sikt. Februari har hittills präglats av djupa lågtryck med milda temperaturer, mycket nederbörd och mycket vind. Spotpriserna i samtliga Sveriges elområden fortsätter att dämpas av goda vindförhållanden, vilket har lett till att de svenska spotpriserna har realiserats lägre än systempriset (det gemensamma priset för Norden). Väderprognoserna fortsätter trenden med mycket nederbörd och milda temperaturer. Den stora mängden nederbörd vi haft i början av året har inneburit att vi gått från ett underskott i den hydrologiska balansen på -16 TWh vid årsskiftet till ett normalläge. Detta får till följd att vattenkraftsproducenterna inte kan upprätthålla samma prisbild som tidigare.

Genom fler kabelförbindelser med kontinenten har vi fått en tätare koppling till den rådande prisbilden där. Oftast exporterar vi el till kontinenten, vilket innebär att vår billigare kraft lämnar Sverige. Eftersom marginalprissättningen på gas sätter priset på kontinenten, innebär detta att främst södra Sverige närmar sig den kontinentala prisbilden. Att mycket vind har en tydlig koppling till lägre priser, främst i södra Sverige, är påtagligt. Timmar med låg vind-produktion kopplar Sverige mot Tyskland och den rådande prisbilden där.

 

Lyssna på poden ”Lokala Krafter” där Caroline Kullman och Anna Karlsson diskuterar elmarknaden!

Energimarknaden reagerar på politisk instabilitet, eftersom bränslepriserna tenderar att stiga vid ökad risk för sanktioner och minskade tillgångar. Ryssland levererar 40% av Europas totala gasbehov och 70% av det totala behovet av kol som används för att producera el. Ett totalt bortfall blir svårt att anförskaffa från annat håll. Marknaden prisade direkt in detta scenario och spotpriset på gas steg med 50% direkt efter Rysslands invasion av Ukraina och kolpriserna med nästan lika mycket.

Vintern är nästintill över och därmed går vi mot minskad elanvändning. Elpriserna kommer att bestämmas av mängden förnybar el som produceras i Norden. Om den förnybara produktionen är låg, kommer priserna i elområdena SE3 och SE4 närma sig de kontinentala priserna. Våren och sommaren kommer även innebära att Tyskland kan putta bort elproduktionen från den dyraste kraftkällan gas, då de har en stor mängd solkraft. Hur högt vårt nordiska pris kan bli kommer att bestämmas av det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland. Hur lågt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera.

Det är just nu kanske viktigare än någonsin att fundera över vilken känslighet man har för ökade kostnader och teckna ett fast elavtal om man känner att gränsen är nådd. De höga spotpriserna håller uppe priserna på avtal med kortare avtalstid, medan avtal med längre avtalstid inte klättrar uppåt i samma utsträckning. Det är även viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal (blå) och priset vid teckning av ett treårigt fastprisavtal (grön) jämte ett exempelpris för vår portföljprodukt Hansa Trygg (röd):

 

nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal (blå) och priset vid teckning av ett treårigt fastprisavtal (grön) jämte ett exempelpris för vår portföljprodukt Hansa Trygg (röd):

 

Betydande marknadshändelser

· Kriget i Ukraina har gjort att el- och bränslemarknaderna har rusat

· Fortsatt milt, blött och blåsigt

· Nära hydrologiskt normalläge

· Certifieringsprocess Nordstream 2 är uppskjuten på obestämd tid

· Priset på utsläppsrätter har  fördubblat´s sedan ett år tillbaka och på historiska toppnivåer.

 

Hitta rätt elavtal 

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisrisk-hantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Ett alternativ för dig som företagskund med lite större elvolym är att gå med som Hansa Trygg-kund där vi bygger upp en löpande elprisportfölj för just dig. Är du nyfiken kan du läsa mer om Hansa Trygg. Som Hansa Trygg Plus-kund kan du även logga in för att få fullständig koll på din elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt