Till innehållet
Bild på säkringar

Den 1 juli 2022 höjs elnätsavgiften

23 maj 2022

Den 1 juli 2022 höjs elnätsavgiften (elöverföringsavgiften) och för större delen av våra kunder innebär prisjusteringen en ökning mellan 4–12 %. Den genomsnittliga höjningen är 6,9 %. Det är en  ökning som beror på kraftigt ökade elhandelspriser i Europa. Ökningen ger bara kostnadstäckning för överföringsförluster i regionnät, samt stamnät och genererar ingen extra vinst till Kalmar Energi.

Stor osäkerhet på elprismarknaden påverkar elnätsavgiften

Det senaste året har elpriserna förändrats kraftigt, från rekordlåga priser sommaren 2020 till historiskt höga elpriser under 2021/2022. Detta har gjort att Svenska kraftnäts spotprisbaserade överföringsavgift har varierat kraftigt samtidigt som den har ökat. Sammantaget har detta skapat en stor osäkerhet på marknaden, vilket påverkar prissättningen för elnätsprislistan 2022 och framåt.

Läs mer: Läget på elmarknaden i maj

Hur påverkar det här mig som kund?

Om du bor i en lägenhet eller villa med en 20 A-säkring och din energiförbrukning är 10 000 kWh/år blir elnätsavgiften från och med 1 juli 2022 ca 599 kr/månad jämfört med nuvarande 568 kr/månad, alltså en skillnad på 31kr/månad.

Kalmar Energi ligger långt under genomsnittspriset för elnätsavgiften i landet. Av 290 kommuner ligger vi på en 60:e plats gällande ranking. Nummer 1 har lägst elnätsavgift och den som ligger på plats 290 har högst elnätsavgift. Läs hela rapporten här.

Läs mer: Frågor och svar om elnätsavgiften
Så påverkas olika kunder (kostnad per månad):
  • 166 kronor/månad för dig i lägenhet (16 A L) med en förbrukning på 2 000 kWh/år. En ökning med 6 kronor/månad (inklusive moms).
  • 599 kronor/månad för dig i villa (20 A) med en förbrukning på 10 000 kWh/år. En ökning med 31 kronor/månad (inklusive moms).
  • 1529 kronor/månad för verksamhet/flerfamiljshus (63 A) med en förbrukning på 25 000 kWh/år. En ökning med 63 kronor/månad (exklusive moms).
  • För effektkunder med prislista N4 (lågspänning; 350 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden ökar med cirka 569 kronor/månad (exklusive moms).
  • För effektkunder med prislista N3 (högspänning; 5 000 MWh/år) innebär den justerade nätavgiften att kostnaden ökar med cirka 4417 kronor/månad (exklusive moms).

Prislistor

Privatkunder – elnätsavgiften 2022, klicka här.

Företag – elnätsavgiften 2022, klicka här.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar kopplade till elnätsavgiften och ökade kostnader för överföringen, klicka här.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon 0480-45 11 45 eller via e-post kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt