Till innehållet

Läget på elmarknaden i maj

14 maj 2022

Priset för södra Sverige sjönk i april jämfört med mars, medan priserna norra Sverige ökade. De stora prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige till följd av överföringsbegränsningar höll dock i sig med drygt två gånger så högt pris i söder. Förklaringen till de lägre priserna i södra Sverige är lägre efterfrågan i Norden. Dessutom blev gas- och kolpriserna lägre och mildrade konsekvenserna av en försvagad, hydrologi, dvs mängden vatten som är tillgänglig för vattenproducenterna. Betydligt lägre vindkraftsproduktion i norra Sverige i april jämfört med mars, gav högre priser.

Vi har just nu vädermässigt en osäker period med skiftande väder från vecka till vecka. Hydrologin ligger på -13 TWh mot normalen och det största underskottet finns i Norge. Man har god kontroll på vattenproduktionen och systempriset hålls därmed uppe.

De tyska priserna uppvisar en dygnsmässigt mycket större prisvariation än de nordiska. Den svaga effektbalansen i SE4 tillsammans med flaskhalsar i överföringen norrifrån och fler kabelförbindelser med kontinenten, ger en tätare koppling till den rådande prisbilden där. Eftersom marginalprissättningen på gas sätter priset på kontinenten, innebär detta att främst södra Sverige närmar sig den kontinentala prisbilden.

Lyssna på poden ”Lokala Krafter” där Caroline Kullman och Anna Karlsson diskuterar elmarknaden!

Den svaga effektbalansen i SE4 påverkas ytterligare av att kärnkraften som ligger i SE3 nu befinner sig i revisionsperiod och tillgängligheten är för närvarande 64%. Det innebär att nettoproduktionen i SE3 minskar och för att inte riskera säkerheten i elnätet lägger Svenska kraftnät begränsningar på överföringsmöjligheterna från norra till södra Sverige. Detta innebär att kopplingen till den tyska marknaden kan komma att förstärkas över sommaren, med högre priser som följd.

Energimarknaden reagerar på politisk instabilitet, eftersom bränslepriserna tenderar att stiga vid ökad risk för sanktioner och minskade tillgångar. Ryssland levererar 40% av Europas totala gasbehov och 70% av det totala behovet av kol som används för att producera el. De nordiska elterminerna, dvs prissäkringskontrakten, handlas på starka priser och har en stigande trend över hela kurvan. En starkare bränslemarknad och ökat tryck från köpsidan ger högre priser. Köpare tittar på kontrakt längre bort i tiden för att skydda sig mot de extremt höga nivåer som kan komma om vi inte får till en förändring i underliggande prispåverkande faktorer.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

Långtidsprognoser visar på blötare scenarier i Norge, vilket kan komma att förbättra det hydrologiska läget, dock troligen inte tillräckligt för att vända underskottet. Det är just nu torrt även i alpregionen och en varm sommar kan innebära stor efterfrågan på kylning. Hur högt vårt nordiska pris kan bli kommer att bestämmas av prisläget på kontinenten. Hur lågt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera.

När elsystemet har fått en större andel elproduktion som inte är planerbar, ser vi en ökad känslighet för störningar. Förändringar i efterfrågan eller elproduktion medför därför större prisvariationer. Det är viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal:

 

Betydande marknadshändelser

  • Vädermässigt osäker period med varannan-veckas-väder
  • Hydrologiskt underskott på -13 TWh, största andelen i Norge
  • Tät priskoppling mellan södra Sverige och kontinenten
  • Revisionsperioden för kärnkraften har inletts och tillgängligheten är just nu 64%
  • Stark bränslemarknad och ökat tryck från köpsidan ger högre priser
  • Risk för höga priser i södra Sverige under sommaren till följd av överföringsbegränsningar

 

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar, telefon 0480-45 11 45 eller e-post kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt