Till innehållet
Solnedgång och elnät

Läget på elmarknaden april 2024

16 april 2024

April levererar i vanlig ordning varannan-veckas-väder. Månaden började med snö och kyla, som på kort tid slog över till några härligt soliga och varma dagar. Vädergudarna verkar tycka att det är ett välfungerande koncept för resten av månaden ser ungefär ut på samma sätt. Kraftigt pendlande priser är vår nya vardag, där det soliga vädret ger minuspriser mitt på dagen. Det råder ett visst lugn på elmarknaden för tillfället, eftersom underliggande prisparametrar i stort sett rör sig sidledes.

Vill du få uppdateringar kring läget på elmarknaden och mycket annat? Prenumerera på våra nyheter!

Hur ser prognosen ut i närtid?

Vi går nu in i en kyligare och ostadigare period, vilket kan ge stigande elpriser. Det är stora skillnader i nederbördsmängd olika dagar, men prognoserna visar ändå en förbättrad hydrologisk balans.

Långtidsprognoserna, som naturligtvis innehåller stor osäkerhet, visar ett skifte mot högtrycksdominans under avslutningen av april och inledningen av maj. Uppvärmningsbehovet minskar i takt med att det blir mildare temperaturer. Soleffekten blir alltmer påtaglig och det är anmärkningsvärt att vi redan har haft så kraftiga minuspriser mitt på dagen, när Norden importerar el från kontinenten. Vi får räkna med mycket växlande priser, som främst drivs av sol, vind och temperatur.

Nordens två största kärnkraftverk står stilla för årligt underhållsarbete. Det ger begränsad överföringskapacitet mellan elområde 2 till 3 och elområde 3 till 4, vilket kan resultera i prisskillnader inom Sverige.

Hur ser prognosen ut på lite längre sikt?

Prognosen, som sträcker sig över kommande tre månader, indikerar en högtrycksbetonad vår med torrare väderlek. Sommaren ser ut att bli mer ostadig med lågtryck och blötare väder. Det måste vi såklart ta med en nypa salt, eftersom det är stor osäkerhet i så långa prognoser. Det ger ändå ett visst lugn på elmarknaden, där priserna rör sig sidledes till svagt sjunkande.

De senaste veckorna har mycket fokus legat på bränslemarknaderna. I Europa är efterfrågan fortsatt låg på samtliga bränslekomponenter och utbudet är högt. Elmarknaden reagerade på att ett fartyg körde in i en bro i Baltimore, där USAs näst största kolhamn för export ligger. USAs kolexport uppgår dock endast till några få procent av det globala behovet och reaktionen från marknaden var överdriven. Det är också det starka köptrycket från Indien och Kina som håller upp kolpriset.

Priserna på naturgas rör sig sidledes till svagt sjunkande. Ryssland har haft fokus på att slå ut den ukrainska energiförsörjningen. Det är fortsatt ett stort inflöde på gas till Europa, med lageruppbyggnad och låg efterfrågan. Det milda vädret över kontinenten och lägre efterfrågan håller ner gaspriserna.

Elpriser blir allt svårare att förutspå

Priserna för el har blivit mer och mer väderberoende och därför svårare att prognostisera. Situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Priserna för fastprisavtal har minskat rejält jämfört med föregående år. Därför kan det vara en god idé att låsa ditt elpris om du känner dig orolig och vill veta vad du ska betala. Vi erbjuder fastprisavtal på 6 månader och 1 år. Ett mixavtal, där du låser hälften av ditt elpris, kan också vara ett alternativ. Ett timspotavtal kan passa dig som är en aktiv elkund och kan styra din energianvändning, eftersom priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Hitta rätt elavtal!

Ta kontroll med vår nya smarta app!

Har du tänkt på hur enkelt det vore att ha kontroll över all din energianvändning direkt från fickan? Nu är det möjligt. Med vår nya app blir du mästaren över din egen energianvändning. Se analyser, prognoser, dina fakturor och ladda bilen när elpriset är som billigast.

 

 

Läs mer om appen!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt