Till innehållet

Läget på elmarknaden juni 2023

5 juni 2023

Juni månad ser ut att inleda på samma sätt som maj med lägre priser i norr, kopplat till mycket vindproduktion, samt högre priser i söder, vilket framför allt beror på lägre vindproduktion och därigenom en tydlig priskoppling mot Tyskland. En bit in i juni verkar norra delen av Sverige får något stigande spotpris, medan det inte ser ut att röra sig så mycket i elområde 3 och 4.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Hur såg läget på elmarknaden ut under maj?

Maj månads genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 74 öre/kWh, jämfört med cirka 28 öre/kWh i norra Sverige (elområde 1).

Temperaturen har varierat en hel del under maj, men genomsnittet var strax över normala nivåer, medan nederbördsmängden var strax under. Spotpriset sjönk i samtliga elområden i Sverige, men det var stora variationer mellan elområdena. Månaden inleddes med stigande elpriser på grund av låg vindproduktion och lite nederbörd. En bit in i maj började temperaturen stiga och i samband med det föll spotpriset påtagligt i de norra elområdena. Det förstärktes genom hög vindproduktion i framför allt de norra delarna av Sverige.

Elområde 4 har stundtals haft ökade överföringsbegränsningar mot elområde 3. Därför har Sverige fått köpa in el från Tyskland, där priset under perioder varit högre. Nu har dock solproduktionen börjat ge kraftiga effekter. Det blir som tydligast under helgdagar när förbrukningen är låg och framför allt under eftermiddagen när solen står högt. De två senaste söndagarna har vi haft negativa priser i samtliga elområden i Sverige. Kärnkraften är inne i den årliga perioden av underhåll och tillgängligheten låg på 57 procent den 1 juni.

Hur ser prognosen ut för juni?

Juni månad ser ut att inleda på samma sätt som maj med lägre priser i norr, kopplat till mycket vindproduktion, samt högre priser i söder, vilket framför allt beror på lägre vindproduktion och därigenom en tydlig priskoppling mot Tyskland. En bit in i juni verkar norra delen av Sverige får något stigande spotpris, medan det inte ser ut att röra sig så mycket i elområde 3 och 4.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

I medelhavsregionen ser vädret ut att bli stökigt och lågtrycksbetonat. Det mesta pekar på att högtrycken kommer att fortsätta dominera i norra delarna av Europa, vilket bör innebära fortsatt torrt väder. Det i kombination med minskade nederbördsmängder bör innebära högre spotpriser och att de närliggande terminspriserna stiger. Priset för de längre terminskontrakten ser inte ut att röra sig så mycket just nu, men det är utvecklingen av bränslepriserna som stakar ut riktningen.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt