Till innehållet
Solnedgång över Kalmar och Kalmarsund.

Läget på elmarknaden juni 2024

18 juni 2024

Den ostadiga väderleken och lågtrycken i början av juni och den intensiva vårfloden börjar försvagas. Det avspeglar sig i elpriserna i norra Sverige där vi, trots hög vindkraftsproduktion, fick stigande elpriser under början av juni. Det finns ändå dagar och timmar med mycket låga elpriser när hög vindkraftsproduktion samverkar med solkraften i Europa.

Elpriser följer en ankas siluett

Ett förhållandevis nytt fenomen är att elpriserna följer formen av en ankas siluett, en så kallad ”ankkurva”. Mitt på dagen när solen skiner som mest minskar behovet av annan elproduktion och skapar en nedgång i kurvan. Det är inte ovanligt med mycket låga, eller till och med negativa priser, mitt på dagen. När solen sedan går ner och solproduktionen sjunker ökar efterfrågan på andra energikällor, vilket vänder kurvan uppåt på eftermiddagen/kvällen. På natten/tidig morgon när solenergi inte är tillgänglig är efterfrågan relativt stabil, men ökar på morgonen när folk vaknar och börjar sin dag.

Söndagen den 10 juni hade vi 10 timmar med negativa elpriser och ett dygnsmedelpris strax under nollan. Ni kan, med vårt timspotavtal TIM-SPOT el, dra nytta av ankkurvan genom att flytta er användning till mitt på dagen.

Läs mer om våra elavtal

Hur ser prognosen ut i närtid?

Midsommarveckan blir ett par grader varmare än normalt för perioden, men vädret verkar fortsatt vara ostadigt med mycket nederbörd som förbättrar den hydrologiska balansen. Efter en sval midsommarhelg ser det ut att kunna bli både varmare och torrare.

Kärnkraften levererar för tillfället på 67 procent av installerad kapacitet. De årliga underhållsperioderna för kärnkraftverken i Sverige pågår och det, i kombination med förbättringsarbeten på transformatorstationer, stryper överföringskapaciteten. Det ger stora interna överföringsbegränsningar under de kommande veckorna.

Hur ser prognosen ut på lite längre sikt?

Under långhelgen i samband med Sveriges nationaldag sjönk priserna på terminsmarknaden rejält. Det blöta och kalla vädret verkar stanna kvar en tid och den hydrologiska balansen stärks, vilket gör att priserna på terminsmarknaden i närtid sjunker.

Priserna för terminskontrakt på längre sikt har sjunkit. Den huvudsakliga anledningen är sjunkande priser på gas och koldioxid, vilket gav lägre priser på terminskontrakten för 2025. Norska gasdepåer har återtagit sin produktion och högervindar i Europaparlamentet har gjort att priset på utsläppsrätter har sjunkit. Priset på terminskontrakten för 2026 har varit mer stabilt eftersom väderförhållanden inte påverkar i samma utsträckning.

Elpriser blir allt svårare att förutspå

Priserna för el har blivit mer och mer väderberoende och därför svårare att prognostisera. Situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Ta kontroll med vår nya smarta app!

Har du tänkt på hur enkelt det vore att ha kontroll över all din energianvändning direkt från fickan? Nu är det möjligt. Med vår nya app blir du mästaren över din egen energianvändning. Se analyser, prognoser, dina fakturor och ladda bilen när elpriset är som billigast.

 

 

Läs mer om appen!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt