Till innehållet
Solpark

Läget på elmarknaden maj 2024

16 maj 2024

Nu har äntligen våren kommit och det ser ut som att vi får njuta av värmen ytterligare en tid. Det är ett högtryck över Skandinavien som ger både varmt och torrt väder, men trots det även en hel del vind. Tyskland har haft ett nytt solkraftsrekord. Det gjorde att elpriserna dök ner under nollstrecket, vilket vi i Skandinavien kunde dra nytta av. Kommande helgdagar i Norden drar ner användningen och det i kombination med högtrycket och vindkraften ger förmodligen låga spotpriser.

Vill du få uppdateringar kring läget på elmarknaden och mycket annat? Prenumerera på våra nyheter!

Hur ser prognosen ut i närtid?

Det nuvarande högtrycket ser ut att röra sig österut och därmed lämna plats för ett lågtryck att dra in över området. Det ser dock ändå ut att bli temperaturer över de normala för perioden. Därefter verkar det komma ett nytt högtryck på besök.

Den hydrologisk balansen är försämrad och kommer fortsätta i den riktningen under de kommande veckorna. Det snabba väderomslaget i Sverige får en negativ påverkan på tillrinningen från vårfloden. Snösmältningen sker för fort och vattnet riskerar att dunsta istället för att nå vattenmagasinen.

Den starka solkraftsproduktion i Europa kommer troligtvis att ge negativa elpriser dagtid. Negativa eftermiddagspriser under vardagar, vilket är en ovanlig företeelse, ser ut att bli det nya normala för årstiden.

Kärnkraftsrevisionerna avlöser varandra och just nu producerar kärnkraften 60 procent av tillgänglig kapacitet. Underhållsarbeten på ledningar och revisioner av kärnkraftsreaktorer resulterar i begränsad överföringskapacitet mellan elområdena 2, 3 och 4.

Vi kan förvänta oss mycket varierande elpriser över dygnet. Timmarna under eftermiddagarna kan få negativa priser, till följd av mycket solkraft i kombination med en del vind och det blir  prisskillnader mellan Sveriges elområden till följd av överföringsbegränsningar.

Hur ser prognosen ut på lite längre sikt?

Det torra vädret i inledningen av maj och väderprognoserna för de kommande veckorna har höjt priset på de kortare elterminerna. Situationen på bränslemarknaden är fortsatt lugn och håller ner priset på de längre elterminerna och priset ser ut att kunna sjunka ytterligare. Det som talar emot en prisnedgång är ett försämrat utbud på kol till följd av amerikanska sanktioner mot ryska kolproducenter.

Elpriser blir allt svårare att förutspå

Priserna för el har blivit mer och mer väderberoende och därför svårare att prognostisera. Situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Vi vill hjälpa er att hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just er. Läs mer om våra avtal!

Ni vet väl att Kalmar Energi erbjuder 100 procent förnybar el och på Mina Sidor kan ni som kund bland annat följa er elanvändning, se fakturor och skriva ut rapporter. Ni som är företagskunder med lite större volymer kan med fördel kika närmare på vårt förvaltade elavtal Hansa Trygg. Då bygger vi upp en löpande elprisportfölj för just er. De som är Hansa Trygg Plus-kund får dessutom inloggning till ett verktyg för fullständig koll på sin elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader. Är ni nyfikna? Läs mer om Hansa Trygg!

Tveka inte att höra av er till våra säljare om ni har frågor eller funderingar!

Kontakta säljare

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt