Till innehållet
Solceller

Läget på elmarknaden maj 2024

16 maj 2024

Nu har äntligen våren kommit och det ser ut som att vi får njuta av värmen ytterligare en tid. Det är ett högtryck över Skandinavien som ger både varmt och torrt väder, men trots det även en hel del vind. Tyskland har haft ett nytt solkraftsrekord. Det gjorde att elpriserna dök ner under nollstrecket, vilket vi i Skandinavien kunde dra nytta av. Kommande helgdagar i Norden drar ner användningen och det i kombination med högtrycket och vindkraften ger förmodligen låga spotpriser.

Vill du få uppdateringar kring läget på elmarknaden och mycket annat? Prenumerera på våra nyheter!

Hur ser prognosen ut i närtid?

Det nuvarande högtrycket ser ut att röra sig österut och därmed lämna plats för ett lågtryck att dra in över området. Det ser dock ändå ut att bli temperaturer över de normala för perioden. Därefter verkar det komma ett nytt högtryck på besök.

Den hydrologisk balansen är försämrad och kommer fortsätta i den riktningen under de kommande veckorna. Det snabba väderomslaget i Sverige får en negativ påverkan på tillrinningen från vårfloden. Snösmältningen sker för fort och vattnet riskerar att dunsta istället för att nå vattenmagasinen.

Den starka solkraftsproduktion i Europa kommer troligtvis att ge negativa elpriser dagtid. Negativa eftermiddagspriser under vardagar, vilket är en ovanlig företeelse, ser ut att bli det nya normala för årstiden.

Kärnkraftsrevisionerna avlöser varandra och just nu producerar kärnkraften 60 procent av tillgänglig kapacitet. Underhållsarbeten på ledningar och revisioner av kärnkraftsreaktorer resulterar i begränsad överföringskapacitet mellan elområdena 2, 3 och 4.

Vi kan förvänta oss mycket varierande elpriser över dygnet. Timmarna under eftermiddagarna kan få negativa priser, till följd av mycket solkraft i kombination med en del vind och det blir  prisskillnader mellan Sveriges elområden till följd av överföringsbegränsningar.

Hur ser prognosen ut på lite längre sikt?

Det torra vädret i inledningen av maj och väderprognoserna för de kommande veckorna har höjt priset på de kortare elterminerna. Situationen på bränslemarknaden är fortsatt lugn och håller ner priset på de längre elterminerna och priset ser ut att kunna sjunka ytterligare. Det som talar emot en prisnedgång är ett försämrat utbud på kol till följd av amerikanska sanktioner mot ryska kolproducenter.

Elpriser blir allt svårare att förutspå

Priserna för el har blivit mer och mer väderberoende och därför svårare att prognostisera. Situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Priserna för fastprisavtal har minskat rejält jämfört med föregående år. Därför kan det vara en god idé att låsa ditt elpris om du känner dig orolig och vill veta vad du ska betala. Vi erbjuder fastprisavtal på 6 månader och 1 år. Ett mixavtal, där du låser hälften av ditt elpris, kan också vara ett alternativ. Ett timspotavtal kan passa dig som är en aktiv elkund och kan styra din energianvändning, eftersom priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Hitta rätt elavtal!

Ta kontroll med vår nya smarta app!

Har du tänkt på hur enkelt det vore att ha kontroll över all din energianvändning direkt från fickan? Nu är det möjligt. Med vår nya app blir du mästaren över din egen energianvändning. Se analyser, prognoser, dina fakturor och ladda bilen när elpriset är som billigast.

 

 

Läs mer om appen!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt