Till innehållet
Elnät med blå himmel i bakgrunden.

Läget på elmarknaden mars 2024

18 mars 2024

I takt med att dagarna blir längre och ljusare avtar risken för kyla och ihållande vinterväder. Väderprognoserna visar både mildare och blötare prognoser. Bränslepriserna har under de senaste veckorna haft en uppgång och höjt elpriserna en aning, men mildare väderprognoser ger lägre uppvärmningsbehov och lägre efterfrågan, vilket ser ut att kunna ge lägre elpriser i närtid.

Vill du få uppdateringar kring läget på elmarknaden och mycket annat? Prenumerera på våra nyheter!

Hur ser prognosen ut i närtid?

Vi kan förvänta oss jämna och förhållandevis milda temperaturer den närmsta tiden och ett minskat uppvärmningsbehov i de sydligaste delarna av Sverige. Det ser ut att bli lite mer nederbörd än normalt för perioden, vilket förbättrar den hydrologiska situationen i Norden. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen är lite lägre än normalt, men ett stort överskott i snömagasinen ger sammantaget en normal hydrologisk balans för perioden. Kärnkraften går nu in i en period av årligt underhållsarbete och först ut är finska Olkiluoto 3, vars revision kommer att pågå i fem veckor. Underhållsarbeten på kablar och kärnkraftsrevisioner ger begränsad överföringskapacitet. Vi har även, tidigare än vanligt, sett den så kallade sadeleffekten när solkraften dämpar elpriset dagtid.

Hur ser prognosen ut på lite längre sikt?

De mildare och blötare väderprognoserna har gett upphov till ett rejält prisfall på terminsmarknaden. De tyska gaslagren är fyllda till två tredjedelar och uppvärmningssäsongen är i stort sett över. Efterfrågan från industrisektorn är fortsatt sval. Vi befinner oss i en period när påfyllnadsgraden gaslagren är större än uttaget och det är gott om tid att fylla på lagren inför nästa vinter. Det som talar mot lägre elpriser är dock dels att Kina, med en hög efterfrågan, dammsuger råvarumarknaden och dels att striktare sanktioner mot rysk kol och gas har införts.

Elpriser blir allt svårare att förutspå

Priserna för el har blivit mer och mer väderberoende och därför svårare att prognostisera. Situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Priserna för fastprisavtal har minskat rejält jämfört med föregående år. Därför kan det vara en god idé att låsa ditt elpris om du känner dig orolig och vill veta vad du ska betala. Vi erbjuder fastprisavtal på 6 månader och 1 år. Ett mixavtal, där du låser hälften av ditt elpris, kan också vara ett alternativ. Ett timspotavtal kan passa dig som är en aktiv elkund och som kan styra din energianvändning, eftersom priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Hitta rätt elavtal!

Ta kontroll med vår nya smarta app!

Har du tänkt på hur enkelt det vore att ha kontroll över all din energianvändning direkt från fickan? Nu är det möjligt. Med vår nya app blir du mästaren över din egen energianvändning. Se analyser, prognoser, dina fakturor och ladda bilen när elpriset är som billigast.

 

 

Läs mer om appen!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt