Till innehållet
Solnedgång

Läget på elmarknaden september 2023

14 september 2023

Det mesta pekar på att vi kommer att få lägre elpriser i år än vi hade förra vintern. Situationen är dock fortfarande skör. En mycket kall vinter gör att det finns en risk att gasen och vattenkraften inte räcker till. Vilken prisnivå vi får då är svårt att uttala sig om.

Vill du, med jämna mellanrum, få uppdateringar kring läget på elmarknaden? Prenumerera på våra nyheter!

Hur såg läget på elmarknaden ut under augusti?

När vi ska hitta samma prisnivåer som i juli och augusti, det vill säga mellan 40-50 öre, behöver vi gå tillbaka till i början av 2021. Elpriset påverkas av många faktorer. På den nordiska marknaden är nederbörd, temperatur och vind bland de viktigaste parametrarna. Vi blir även påverkade när priset på naturgas ändras på grund av priskopplingen till kontinenten.

Det regnade rejält under juli och augusti, vilket pressade ner elpriset. Vattenkraftsproduktionen ökade, eftersom de stora vattenmängderna inte kunde lagras. Vattenmängden gick från ett underskott till ett överskott på rekordtid under stormen ”Hans”. Vattenkraftsproduktionen motsvarade nästan vad en kärnkraftsreaktor producerar på ett år. Juli och augusti bjöd även på mer vindproduktion än vad som är normalt för perioden och det kallare vädret minskade behovet av kylning, vilket också bidrog till att pressa ner elpriset.

Hur ser prognosen ut för september?

På kontinenten har efterfrågan på el fortsatt att vara lägre än tidigare år och gaslagren är välfyllda. Det är en viktig parameter för elpriserna, främst i Sveriges södra elområden, eftersom överföringskapaciteten från norra Sverige ofta är begränsade. Södra Sverige får då en priskoppling mot elpriserna på kontinenten, som ofta ligger betydligt högre än priserna i våra nordliga elområden. Det resulterar i stora prisskillnader mellan olika timmar och dagar, vilket ser ut att hålla i sig även framåt.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Långtidsprognoser över vädret indikerar en mild och nederbördsrik höst över både Norden och stora delar av kontinenten. Det, i kombination med välfyllda gaslager, har gjort att priserna för vinterns terminskontrakt har går ner.

Vi har, som sagt, betydligt bättre förutsättningar än vid samma tidpunkt förra året, men det är viktigt att inte ropa hej än. Ett ändrat geopolitiskt läge och väderprognoser som inte infrias, där vi istället får kall och torr väderlek, kan snabbt påverka elpriserna. Därför är våra ledord fortfarande att räkna med det värsta och hoppas på det bästa!

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt