Till innehållet
Ledningsmast

Läget på elmarknaden v 13

30 mars 2023

Förra veckan bjöd på årets lägsta veckomedel avseende spotpriset. Den här veckan har bjudit på kyla med högre priser till följd, men tilltagande vind under mitten av veckan drar ner priset igen.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 62 öre per kWh, jämfört med cirka 44 öre per kWh i norra Sverige (elområde 1). Det innebar lägre priser än tidigare vecka till följd av mildare temperaturer och bitvis mycket vind.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

kyla väntas de kommande två veckorna. Temperaturen stiger något i nästa vecka men håller sig 2 – 4 grader under normalvärdet. En del nederbörd förutspås men överlag torrt och den hydrologiska balansen sjunker ned under -4 TWh. En del vind väntas, 10 – 13 GW fram till lördag när lågtrycket sveper förbi men från söndag och framåt mycket låg vindproduktion.

I likhet med de andra bränslekomponenterna har prisbilden stigit under veckan. Hela uppgången kom under veckan när även lagerstatistik för amerikanska oljereserver visade på något minskade volymer. Gaslagren har fortsatt en positiv trend avseende påfyllnaden, men det bryts emellanåt när efterfrågan under de kyligaste dagarna blir för stor. Priserna på kol och gas steg under veckan som gick. Osäkerheten framåt är fortfarande stor.

Förra veckan bjöd på årets lägsta veckomedel avseende spotpriset. Som exempel kan nämnas att Finland såg sitt lägsta snittpris sedan vecka 20 år 2021. Den här veckan har bjudit på kyla med högre priser till följd, men tilltagande vind under mitten av veckan drar ner priset igen. Nästa veckas priser kommer att inledas högt då det blir nästintill vindstilla såväl i Norden som i Tyskland. Något mildare temperaturer och påskledigheter dämpar den andra halvan och totalt ser vi ett likvärdigt medelpris framöver (runt 85 euro per MWh).

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Den senaste veckan har fört med sig en relativt kraftig prisuppgång på de nordiska elterminerna i fronten på grund av torra och kalla väderprognoser. På lite längre sikt noteras dock nedåtgående priser. På EPAD-marknaden (finansiella kontrakt för att hantera prisområdesrisken, Electricity Price Area Differential) har auktionsförfarandet från Svenska Kraftnät hjälpt till att stärka likviditeten där vi nu i frontmånaden ser en rejäl nedåtrörelse.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt