Till innehållet

Läget på elmarknaden vecka 10

9 mars 2023

Det blir kallt, torrt och vindfattigt den här och nästa vecka. Vädret och den reducerade kärnkraftsproduktionen ger högre elpriser. Närmaste veckan ser prisrörelserna på elterminsmarknaden ut att bli förhållandevis små.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var 126 öre per kWh, jämfört med cirka 33 öre per kWh i norra Sverige (elområde 1). Det beror delvis på att vinden slog olika över norra Europa.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Den här och stora delar av nästa vecka blir kall, 3–5 grader kallare än normalt, och 50 procent mindre nederbörd än normalt. Det blir måttlig vind fram till mitten av nästa vecka.

Det torra och kalla vädret ger hög elanvändning. Dessutom står kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn still på grund av åtgärder av en bränsleskada och vindproduktionen kommer att vara låg. Det sammantaget gör att vi behöver importera el från kontinenten, vilket höjer elpriset. Nästa vecka kan vi se fram emot något lägre elpriser bland annat på grund av att kärnkraften kommer tillbaka på full produktion och att det ser ut att bli mer vind i Tyskland, vilket gör att elen vi importerar blir billigare.

Oljepriset har stigit en aning under veckan. På kontinenten blir det betydligt mildare temperaturer än uppe i Norden. Det gör att varken kol eller gas behövs i stora mängder för el- och uppvärmningsbehov.

Läs om energikrisen här!

Hur ser prognosen ut på längre sikt?

Priserna på elterminsmarknaden har sjunkit på grund av lägre bränslepriser och nedgångar på den tyska elterminsmarknaden. Det är framförallt sämre konjunkturutsikter som har hållit nere bränslepriserna, trots Kinas återgång efter pandemin. Priserna på de nordiska kraftterminerna steg lite på grund av det kalla vädret och torrare prognoser framåt. En strejk bland franska arbetare inom energisektorn bidrog också till att driva upp priset på både kraftterminerna och gasen i Europa. Närmaste veckan ser prisrörelserna på elterminsmarknaden ut att bli förhållandevis små.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt