Till innehållet

Läget på elmarknaden vecka 12

23 mars 2023

Vi kan troligen räkna med något högre spotpriser till följd av det kommande högtrycket. Återstarten av Ringhals 4 som är planerad till 26 mars, inverkar dock dämpande på priserna.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 64 öre per kWh, jämfört med cirka 48 öre per kWh i norra Sverige (elområde 1). Det innebar lägre priser än tidigare vecka till följd av mildare temperaturer och bitvis mycket vind.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Vi får ett skarpt väderskifte framåt söndag då den milda och nederbördsrika luften motas bort av ett högtryck som innebär att temperaturen faller till 3 grader under vad som är normalt för perioden. Vädertypen ser ut att bestå stora delar av nästa vecka. Torrare i samband med högtrycket, men totalt för perioden ser det ut som att vi totalt hamnar ca 20% över vad som är normalt för perioden.

Vinden, som i södra Sverige har stor påverkan på spotpriserna, ser ut att tillta i inledningen av veckan i både Sverige och Tyskland och ta med sig priserna ner. I mitten av veckan ser vi mindre vind, som därefter stiger mot helgen. Återstarten av Ringhals 4 som är planerad till 26 mars, inverkar dock dämpande på priserna.

Sammantaget kan vi troligen räkna med något högre spotpriser denna vecka till följd av högtrycket.

Börsoron spiller över på bränslemarknaderna och har fortsatt pressa ner priserna. Gaspriserna har sjunkit till följd av mildare väder, samt mer vind- och vattenproduktion. Det är goda inflöden av gas till Europa och vissa länder har nu vänt till större påfyllnad än uttag av lager, vilket ser ut att fortsätt med nuvarande väderprognoser. Jämfört med föregående år vid samma tidpunkt ligger gaslagernivåerna avsevärt högre. Vi kan även se att minskad efterfrågan av el i hela Europa håller i sig, vilket också starkt bidrar till en lägre prisbild.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Priserna på lite längre sikt har kommit ner till följd av nedgångarna på bränslemarknaderna. De välfyllda gaslagren tillsammans med sämre konjunkturutsikter och milt väder fortsätter att hålla nere bränslepriserna och priserna kan eventuellt komma ner ytterligare något under nästa vecka.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt