Till innehållet

Läget på elmarknaden vecka 15

14 april 2023

Lägre elpriser den här veckan på grund av full kärnkrafts- och vindproduktion. Nästa vecka stiger elpriset när underhållsarbeten på kärnkraften drar igång och det blir vindfattigt.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas (vecka 14) genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 87,01 öre/kWh, jämfört med cirka 78,53 öre/kWh i norra Sverige (elområde 1), vilket är något högre än för vecka 13.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Ett lågtryck är på väg in, men i början av nästa vecka blir det betydligt torrare och cirka 3 grader varmare än normalt. Idag och över helgen blir det blåsigt, men det vänder när högtrycket tar vid på måndag.

Den här veckan har vi lägre elpriser på grund av full produktion från kärnkraften och vindkraften. Nästa vecka ändras flera grundläggande faktorer och elpriset stiger. Underhållsarbeten på kärnkraften drar igång och vädret blir mer vindstilla, vilket gör att tillgången på el sjunker och elpriset stiger. De faktorerna har större påverkan på elpriset än att elförbrukningen sjunker i takt med att temperaturen stiger.

Oljepriset steg en aning under föregående vecka. Kolpriset för det närmsta kvartalet föll kraftigt efter påskhelgen, främst på grund av det osäkra ekonomiska läget. Kina har lyft sin inofficiella sanktion mot australiensiskt kol, vilket har gett Kina bättre förutsättningar för import. Det har dämpat efterfrågan på kol internationellt.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Vi köper in så kallade elterminer för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period. Väderomslaget har varit styrande för priset på de nordiska elterminerna och med blötare och mildare väder på ingång har priset sjunkit. På lite längre sikt ser vi även där att priset sjunker, likaså på ytterligare längre sikt.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt