Till innehållet
Vårbild Kalmar

Läget på elmarknaden vecka 16

20 april 2023

Fortsatt lägre elpriser den här veckan. Nästa vecka väntas sjunkande temperaturer och stigande elpriser till följd av detta.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas (vecka 15) genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 48 öre/kWh, jämfört med cirka 42 öre/kWh i norra Sverige (elområde 1), vilket är lägre än för vecka 14.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Under den här veckan fortsätter elpriserna att vara förhållandevis låga, vilket huvudsakligen kan tillskrivas väderförhållanden med milda temperaturer. Vi går nu in i en period med lägre kärnkraftsproduktion till följd av att kärnkraften nu går in i sin årliga underhållsperiod. Vind- och vattenkraften kommer att spela en större roll i prissättningen och vårfloden bidrar ytterligare till att påverka marknaden. Nästa vecka slår vädret om och ett lågtryck i norr pressar kyligare luft söderut. De kallare temperaturerna väntas öka förbrukningen med omkring 7-8 procent och kommer sannolikt att ge något högre elpriser.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Priset för att prissäkra sin elanvändning har kommit ner kraftigt jämfört med den nivå vi sett under 2022 och den senaste veckan har det blivit tydligt att den nuvarande prisnivån börjar bli intressant för marknaden. Detta har inneburit en ökad efterfrågan som har pressat upp priset något. Tidiga tecken i väderprognoserna som indikerar på en mycket varm sommar, tillsammans med kyligare vårtemperaturer, skulle kunna dra upp priset ytterligare.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt