Till innehållet
Landskapsbild

Läget på elmarknaden vecka 18

5 maj 2023

Det blir kallt och torrt väder, men spotpriset för den här veckan förväntas ändå bli lägre mot hur det såg ut föregående vecka. Underhållsarbeten på Forsmark 1 och Oskarshamn 3 ger förmodligen högre elpriser under nästa vecka.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas (vecka 17) genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 71 öre/kWh, jämfört med cirka 64 öre/kWh i norra Sverige (elområde 1). Det är högre än för vecka 16, men en mindre ökning jämfört med veckan dessförinnan.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Det är kallt och torrt väder den här veckan och temperaturerna ligger mellan 2–5 grader under normala nivåer. Det kallare vädret ger dock ingen större effekt på elanvändningen eftersom de kallaste temperaturerna infaller på helgen. Nederbördsmängden ligger på 35–45 procent av normala nivåer. Spotpriset för den här veckan förväntas ändå bli lägre mot hur det såg ut förra vecka.

Imorgon tas kärnkraftsreaktor Forsmark 1 ur drift under cirka 3 veckor för de årliga planerade underhållsarbetena. Det pågår också underhållsarbeten på kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3 under cirka 8 veckor. Det innebär kraftigt minskad elproduktion i Sverige under en tid framöver och förmodligen högre elpriser.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Vi köper in elterminer för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period. Väderprognoserna med torrare och kallare väder har gjort att priset på elterminer för tredje kvartalet 2023 har stigit. Den tyska kraften har haft en dämpande effekt på prisuppgångarna, men väderförutsättningarna har varit styrande när det gäller priset. Priset på helårskontraktet för 2024 och helårskontraktet för 2025 har också stigit och det är troligt att prisbilden kommer att hållas uppe med de nya väderförutsättningarna.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt