Till innehållet

Läget på elmarknaden vecka 19

12 maj 2023

Den här veckan är det överlag torrt och temperaturen ökar kraftigt och förbrukningen minskar mer än vad bortfallet i kärnkraften står för. Mindre vindproduktion under helgen ger lite högre priser, men vi bedömer veckans medelpris i system till årets lägsta och att nästa vecka följer samma mönster.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas (vecka 18) genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 86 öre/kWh, jämfört med cirka  79 öre/kWh i norra Sverige (elområde 1). Det är något högre elpriser än föregående vecka, vecka 17.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Den här veckan är det överlag torrt och temperaturen ökar kraftigt och förbrukningen minskar mer än vad bortfallet i kärnkraften står för. Det var nollpriser natten mellan tisdag till onsdag och vi fick det det lägsta dygnsmedelpriset sedan 12 november. Mindre vindproduktion under helgen ger lite högre priser, men vi bedömer veckans medelpris i system till årets lägsta.

Nästa vecka ger något lägre temperaturer och mer nederbörd, men det motverkas av att det är långhelg. Viss kärnkraftsproduktion är tillbaka under veckans andra hälft, men det blir lägre vindproduktion i NordPool-området. Därför bedömer vi att nästa veckas medelpris i system blir lågt och i nivå med den här veckan.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Vi köper in elterminer för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period. Den gångna veckan har varit tudelad med prisrörelser som har svängt rejält åt båda håll. Vädret har varit styrande, i synnerhet nederbördsmängden som först pekade på en ökning men som sedan vände till ett torrare alternativ. Samtidigt har bränslepriserna sjunkit, vilket har dämpat prisuppgången på de tyska elterminerna och i förlängningen hållit tillbaka de nordiska elterminerna på längre sikt. Det har resulterat i att priset på kontraktet för kvartal 3 2023 steg Q3-23 handlats upp. Priset på helårskontrakten för 2024 sjönk, liksom priset på helårskontraktet för 2025.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt