Till innehållet

Företag: Överföringsavgiften ska följa elpriset

5 december 2023

Elnätsavgiften betalar ni för överföringen av elen till din verksamhet. Den utgår dels ifrån hur mycket el som överförs till er, mätt i kilowattimmar (kWh) och dels av hur mycket utrymme ni tar på elnätet, det vill säga storleken på er huvudsäkring. Elnätsavgiften består av två delar; överföringsavgift och abonnemangsavgift.

För dig som är privatkund, läs mer här

Överföringsavgiften blir spotprisbaserad

Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för nätförlusterna under transporten av el från produktionsanläggningen och till din verksamhet. Från och med den 1 januari 2024 kommer vi att basera överföringsavgiften på marknadspriset på el. Avgiften följer då den verkliga kostnaden för nätförluster och blir mer rättvist fördelad. Förändringen har förhållandevis liten påverkan på er slutfaktura.

Säkringskund
När det genomsnittliga elpriset för en månad är:

  • 50 öre per kWh blir överföringsavgiften 7,48 öre per kWh.
  • 100 öre per kWh blir överföringsavgiften 10,39 öre per kWh.

Effekttariff N4, säkring över 200 A
När det genomsnittliga elpriset för en månad är:

  • 50 öre per kWh blir överföringsavgiften 7,48 öre per kWh.
  • 100 öre per kWh blir överföringsavgiften 10,39 öre per kWh.

Effekttariff N3, högspänning
När det genomsnittliga elpriset för en månad är:

  • 50 öre per kWh blir överföringsavgiften 5,21 öre per kWh.
  • 100 öre per kWh blir överföringsavgiften 8,04 öre per kWh.

Oförändrad abonnemangsavgift

Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ert utrymme i elnätet, det vill säga storleken på er huvudsäkring. Abonnemangsavgiften lämnar vi oförändrad tills vidare och den ligger kvar på samma nivåer som under 2023. 

Har ni frågor?

Ni hittar mer information och ”Frågor och svar” genom att klicka på knappen nedan. Ni är också välkomna att höra av er till er kontaktperson på Kalmar Energi eller till kundcenter på 0480-45 11 45 eller via kundcenter@kalmarenergi.se.

Läs mer!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt