Till innehållet
Landskapsbild

Läget på elmarknaden i november

16 november 2021

Den extrema prisutvecklingen som vi såg i inledningen av hösten har mattats av något. Priserna i oktober sjönk med drygt 20% i södra Sverige jämfört med föregående månad, men trots detta kunde vi se de högsta oktoberpriserna någonsin.

Det är fortsatt mycket stora prisskillnader inom Sverige, där man i norr har betydligt lägre priser än i söder. Förklaringen till detta är att vi inom Sverige har ojämn fördelning mellan elproduktion och elanvändning, samt att vi inte har tillräcklig kapacitet för att transportera elen från norr till söder.

I Norden är vi i mycket hög grad beroende av vattenproduktion och en anledning till sjunkande priser jämfört med tidigare månad är att den nordiska hydrologin, dvs mängden nederbörd och fyllnadsgrad i vattenmagasinen, har förbättrats väsentligt från ett underskott på nästan -20 TWh till nästintill ett normalläge. En annan anledning till lägre priser är att vi har haft goda vindförhållanden både i Norden och norra Europa. Tim- och dygnsprisvariationen har varit mycket stor och vi har sett timpriser i södra Sverige som har rört sig mellan -0,2 öre/kWh och 354 öre/kWh. En förklaring till detta är att en del av kärnkraften som balanserar produktionen mot konsumtionen inte har varit helt tillgänglig till följd av revision. Nu producerar dock alla reaktorer för fullt. Timmar och dagar då vi har förbrukningstoppar i kombination med lite vind och överföringsbegränsningar från norr, kopplar södra Sverige med kablar mot Tyskland som har en högre prisnivå till följd av höga elproduktionskostnader.

Läs mer: Vilka krafter styr elpriset? Vår prisexpert Caroline Kullman förklarar.

Tysklands elproduktion är i hög grad beroende av kol och gas. Vid användning av fossila bränslen tillkommer kostnader för utsläppsrätter. Nästan 90% av gasen som används i Europa importeras från länder utan för EU. Det finns en stor osäkerhet kring tillgången till gas i vinter och uttalanden från Vladimir Putin om att öka gasleveransen till EU får stor effekt på priserna som under oktober har varierat kraftigt. Läget på marknaden är fortsatt känsligt och gaslagernivåerna i Europa är på mycket låga nivåer, men priset har just nu gått ner till följd av löften om ökad leverans.

En eventuell ökad gasimport från Ryssland kommer minska risken inför vintern, men det kommer trots detta vara en prismässigt känsligare vinter jämfört med de senaste åren. Man kan förvänta sig ovanligt höga elpriser, men de bör kunna hamna under september månads extrema nivåer, då vi har fått mer vatten i våra magasin och det har lugnat sig något på råvarumarknaden. Riskfaktorerna är dock flera. En kall vinter, lite vind, störningar i kärnkraft och gasleveranserna till EU kommer enskilt eller i samverkan kunna öka den nordiska prisnivån.

Det är just nu kanske viktigare än någonsin att fundera över vilken känslighet man har för ökade kostnader och teckna ett fast elavtal om man känner att gränsen är nådd. De höga spotpriserna håller uppe priserna på avtal med kortare avtalstid, medan avtal med längre avtalstid inte klättrar uppåt i samma utsträckning. Det är även viktigt att fundera över vad man kan göra för att minska sin elanvändning.

I grafen nedan syns prisutvecklingen för ett rörligt elavtal (blå) och priset vid teckning av ett treårigt fastprisavtal (grön) jämte ett exempelpris för vår portföljprodukt Hansa Trygg (röd):

Prisutveckling ftg november

Betydande marknadshändelser

  • Mycket nederbörd i norra Sverige och Norge har gett nästintill normala nivåer i vattenmagasinen ( -2,8 TWh efter v.43).
  • Full tillgång till samtliga kärnkraftsreaktorer.
  • Temperaturen är varmare än normalt för perioden.
  • Mycket stor osäkerhet på råvarumarknaden.
  • Låga gaslagernivåer.
  • Priset på utsläppsrätter nära fördubblat sedan ett år tillbaka och på historiska toppnivåer (60 €/ton).
  • Överföringsbegränsningar mellan Sveriges elområden, vilket gör att elområde SE4 riskerar att få tyska priser under höglasttimmar.

Hitta rätt elavtal

Vi vill hjälpa dig hitta rätt elavtal och rätt prisriskhantering för just dig. Hitta mer om våra avtalsalternativ här.

Du vet väl förresten att Kalmar Energi levererar endast 100 procent förnybar el och som kund hos oss kan du följa din elanvändning och se dina fakturor och annat gutt på Mina Sidor.

Ett alternativ för dig som företagskund med lite större elvolym är att gå med som Hansa Trygg-kund där vi bygger upp en löpande elprisportfölj för just dig. Är du nyfiken kan du läsa mer om Hansa Trygg. Som Hansa Trygg Plus-kund kan du även logga in för att få fullständig koll på din elprisportfölj och en prognos för framtida kostnader.

Tveka inte att höra av dig till våra säljare om du har frågor eller funderingar.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt