Till innehållet
Elnät

Läget på elmarknaden oktober 2023

16 oktober 2023

Sommarens och höstens nederbördsmängd har varit rekordstor och september månad har präglats av höga temperaturer och mycket vind. Månadsmedelpriset i elområde 4 blev drygt 51 öre, vilket innebär en ökning med 2 öre jämfört med augusti, men nästan fem gånger lägre än priset för september 2022 på 2,42 kronor. Vi behöver gå tillbaka till början av 2021 för att hitta samma priser som vi har haft de senaste tre månaderna.

Vill du, med jämna mellanrum, få uppdateringar kring läget på elmarknaden? Prenumerera på våra nyheter!

Hur såg läget på elmarknaden ut under september?

I september hade elområde 4 över 100 negativa timpriser som bidrog till det låga genomsnittspriset för månaden, men vi såg även över 200 timpriser över 1 krona. De stora skillnaderna, både mellan dygnets timmar och veckans dagar, håller i sig även in i oktober. De negativa elpriserna kan främst kopplas till timmar och dagar med mycket blåst och god överföringskapacitet från norra Sverige.

Hur ser prognosen ut?

Den rekordstora nederbördsmängden gör det svårt för vattenkraftsproducenterna att styra sin produktion. Överfyllda vattenmagasin kan innebära att producenterna behöver spilla vatten, med mycket låga priser som följd. När vi har god tillgång till vatten kan vi koppla bort de nordiska priserna från de kontinentala priserna, som ligger på en betydligt högre prisnivå till följd av dyrare produktion från naturgas och kol.

Israel har valt att stänga ner en gasplattform utanför Gaza, som riskerar ökade gaspriser. En gasledning mellan Estland och Finland har dessutom blivit utsatt för sabotage, vilket gör att gasen inte kan flöda mellan länderna. Det riskerar också att höja Europas gaspriser.

Elpriserna har blivit alltmer väderberoende och är därför svårare att prognostisera. Milda långtidsprognoser, vilket innebär låg elanvändning, och välfyllda gaslager pekar på att vi får lägre priser under kommande vinter än föregående år, men situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, mindre blåst och nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ge markant högre elpriser. Det såg vi ett smakprov på inför förra veckan, när kallare väderprognoser och ökad oro över världsläget höjde prisnivån för ett fastprisavtal på 1 år med över 10 öre.

Våra ledord är fortfarande att räkna med det värsta och hoppas på det bästa. Priserna för FAST el har minskat rejält jämfört med föregående års betydligt högre priser. Känner du dig orolig inför vinterns elpriser och vill veta vad du ska betala? Då kan det vara en bra idé att låsa ditt elpris. Vi erbjuder FAST el på 6 månader och 1 år. MIX el, när du låser hälften av ditt elpris, kan vara ett annat alternativ. För dig som är en aktiv elkund och som kan styra din energianvändning kan TIM-SPOT el vara en god idé, då priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Läs mer om våra elavtal här!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt