Till innehållet
Illustration för ursprungsmärkt el

Nu kan du välja din favoritenergi!

16 april 2018

Lokalproducerad el från Kalmar, sol, vind eller en mix av alltihop? Nu kan du bestämma vilken typ av energi du ska betala för. Ett val som betyder mer förnybar energi till alla.

Ursprungsmärkt el
En stor del av elen som säljs i Sverige är en salig blandning av fossila bränslen, kärnkraft och förnybara energikällor. Den nordiska residualmixen består till stor del av fossil- och kärnkraftsenergi. På Kalmar Energi erbjuder man sedan 2001 endast förnybar energi och nu tar man steget ännu längre. Nu kan du som kund välja vilken typ av förnybar el du vill betala för. Du kan välja på lokalproducerad el från Moskogen i Kalmar, solenergi,  vindel eller en förnybar mix som till största delen består av vatten men även vind och biobränsle.

– Våra undersökningar har visat att just lokalproducerad och ursprungsmärkt el efterfrågas av våra kunder, säger Therese Andersen på Kalmar Energi. Därför gör vi den här satsningen och redan nu ser vi att många av våra kunder gärna väljer den lokalt producerade kalmarelen, avslutar Therese.

Medvetna kunder
Konsumenter blir generellt mer och mer medvetna inköpare. I livsmedelsindustrin ser vi en ökad andel försäljning av ekologiska och närodlade produkter. Vi ser också att konsumenter gör fler medvetna val gällande transportmedel, resvanor och så vidare. Trender som delningsekonomi är också en del av den här utvecklingen. I takt med att konsumenterna ställer fler och högre krav, så tvingas marknaden ställa om. Vi ser fler medlemmar i dELbilspooler, kooperativt ägda solparker (exempelvis Törneby och Nöbble solpark), etablering av Elmackar, större krav på hur och vart produkter produceras och så vidare. Att själv kunna bestämma hur och vart din el är producerad är också en naturlig utveckling.

Hur funkar det?
Att du betalar för en viss sorts el innebär inte att du får just den elen i ditt uttag. Däremot gör ditt val att mer förnybar och ursprungsmärkt el produceras, istället för alternativ som är mindre bra för miljön. Om du till exempel köper 1000 kWh solel så betalar Kalmar Energi för att 1 000 kWh solel ska produceras för din räkningDet regleras via ett system som kallas ursprungsgarantier. Det betyder att ditt elavtal inte bara ger förnybar el till dig, utan till alla.

Välj din favoritenergi!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt