Till innehållet
Elbil som laddas på elmack

Nu sänks laddpriset på Kalmars Elmackar!

28 mars 2018

Våren 2016 inleddes ett samarbete med Clever för leverans av laddinfrastruktur för elbilar. I augusti 2016 lanserade Kalmar Energi den första s.k. Elmacken i Kalmar och innan årsskiftet hade ytterligare 6 nya Elmackar vuxit fram i Kalmar. Tillgången till 26 laddplatser i Kalmar tätort har förenklat vardagen för elbilsägare. Det gäller såväl Kalmarbor som turister på genomfart längs med E22. Med ökad användning av laddinfrastrukturen har priserna på marknaden fått ett tryck nedåt och från och med den 3 april 2018 sänker Clever priset för laddning för att bättre svara upp till marknadens förväntningar.  

Ökad laddning möjliggör en prissänkning
Trycket på våra Elmackar ökar konstant och elbilar blir mer och mer vanligt förekommande. Under 2017  motsvarande uppladdning på våra egna Elmackar hela 5000 mil. För Teslas supercharger uppgick laddningen till 32 000 mil. Totalt har alltså förnybar el kunnat ersätta fossila bränslen motsvarande 37 000 mil eller närmare 25 bilar med en årlig körsträcka på 1500 mil.

Prisjusteringen avser publik destinationsladdning (AC-laddning) där priset går från 5 kr/kWh till 3 kr/kWh inkl. moms. Prisjusteringen är i grunden en marknadsanpassning av priset för publik destinationsladdning som sjunkit på sista tiden. Idag ser vi att många laddhybrider endast laddas hemma eller på arbetsplatsen, och när batteriet är tomt så körs bilarna vidare på bensin istället för att ladda publikt. Med en justering till 3 kr/kWh, vilket motsvarar en kostnad på ca 5-6 kr/mil, blir eldrift billigare än fossildrift och därav borde det bli mer attraktivt att ladda elbilen på publika laddstationer.

– Det känns jättebra att det går i den här riktningen, säger Anna Karlsson, vd på Kalmar Energi. Vi har länge arbetat för att bygga ut laddinfrastrukturen, vilket i sig är en viktig pusselbit. För Kalmar Energi är det också viktigt att det är ekonomiskt hållbart för elbilsägarna. Nu när laddningen blir billigare än fossila alternativ, då tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning, avslutar Anna Karlsson.

Ökning i antalet användare i kommunens dElbilspool
Det är inte bara laddningen i våra publika Elmackar som ökar, utan vi ser också att medlemsantalet i vår dElbilspool ökar kraftigt. Fler bilar i poolen (tack vara fler aktiva partners), bättre räckvidd och utökad laddinfrastruktur är några anledningar till framgången. Bilpooler av det här slaget är också en del av den framtida hållbara staden, vilket också användarna inser. Antalet aktiva privat- och externa företagsmedlemmar ökade med hela 44% under 2017, varav de flesta var privatpersoner.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi sol-, vind-, vatten- och biobränsleproducerad el till ca 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt