Till innehållet
Landskapsbild

Stor skillnad i elpriser mellan norra och södra Sverige

17 september 2020

Kartbild med Sveriges fyra elområdenDen nederbördsrika våren och sommaren har inneburit att vattenkraftsproducenterna har massor av vatten i sina magasin och för att göra sig av med vatten har man tvingats producera även när det inte finns någon efterfrågan. Vi har historiskt låga priser och vissa timmar har vi till och med sett negativa priser i Norden, det vill säga producenterna får till och med betala för att göra sig av med elen. Det gemensamma priset kallas för systempris och det priset skulle hela Norden betala om efterfrågan och utbudet matchar varandra eller om möjligheterna att transportera elen över hela Norden var obegränsad.

Störst del av produktionen av el i Norden finns i Norge och norra Sverige samtidigt som den största delen av elanvändarna finns i de södra delarna. Här har vi utmaningen. För att transportera el krävs elledningar och det finns idag inte tillräckligt mycket kapacitet att transportera el från norr till söder. För att göra det mer lönsamt att producera el i de områden där det finns mest konsumtion och minska behovet av att transportera el har man delat in Sverige i fyra elområden, där priserna beroende på tillgång och efterfrågan kan variera. I varje elområde uppstår ett eget pris beroende på om man har ett överskott och behöver sälja el eller har ett underskott och behöver köpa el.

Det vi ser nu är en ganska extrem situation där Norge och norra Sverige just nu producerar massor av vattenkraft och har även stora vindparker som producerar el. På grund av begränsningar i överföringen söderut kan södra Sverige inte köpa till de låga priserna. Kärnkraften som finns i södra Sverige har under samma period varit nedreglerad och i revision, vilket har resulterat i ett underskott av el i södra Sverige. Eftersom möjligheterna till kraftöverföring från norr varit begränsade, har södra Sverige istället i högre grad än vanligt importerat och exporterat el till Danmark och kontinenten som har en högre prisbild.

Nu vet du förhoppningsvis mer om varför priserna på el varierar runt om i landet. Varför vi i södra Sverige har svårt att dra nytta av det överskott som produceras i norr. Har du frågor om hur prissättningen fungerar eller några andra funderingar? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på telefon 0480-45 11 45.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt