Till innehållet
Elnät i natten.

Läget på elmarknaden januari 2024

17 januari 2024

Den milda avslutningen på förra året ersattes av sträng kyla och rekordhög elanvändning, vilket ledde till höga elpriser i hela Norden. De höga elpriserna satte skräck i hushållen, som drog ner på sin elanvändning rejält och blev betydligt lägre än förväntat. Nu kan vi se fram emot en kort periods återhämtning med mildare temperaturer och mer vind, för att därefter återigen återgå till ett kallare väderläge med högre priser. December månads medelpris i elområde 4 landade på drygt 80 öre per kWh, vilket vi kan jämföra med 271 öre per kWh i december 2022.

Vill du få uppdateringar kring läget på elmarknaden? Prenumerera på våra nyheter!

Hur ser prognosen ut i närtid?

Vi går återigen in i en kallare period. Därefter ger djupa västliga lågtryck stigande temperaturer och rikligt med nederbörd och vind. Det innebär att vi inledningsvis kan räkna med höga elpriser, som därefter kan komma att sjunka när elanvändningen minskar och nederbörden och vinden ökar.

När det gäller svensk kärnkraftsproduktion kommer Forsmark 2 producera på halv effekt fram till åtminstone den 24 januari. Överföringsmöjligheterna i elsystemet är goda och vi ser en ganska stark priskoppling mellan de nordiska elområdena, vilket betyder att prisbilden blir likvärdig i hela Norden.

Över långhelgerna har priserna sjunkit på de europeiska bränslemarknaderna. Stabila kollager och gott om gas i depåerna ger goda förutsättningar att klara av den värsta vinterkylan. Välfyllda gaslager motverkar höga priser i Norden eftersom elhandelsmarknaderna i Europa hänger ihop. På kontinenten är väderläget något mildare och ser ut att förbli så ytterligare någon vecka innan kylan smyger sig söderut från Skandinavien. De kalla temperaturerna ser dock inte ut att bli så långvariga, utan inom några veckor får vi mildare väderlek som ger lägre energibehov.

Hur ser utvecklingen ut på längre sikt?

De kyliga temperaturerna påverkar även priset på prissäkringskontrakten. Den högre prisbilden visar sig främst på kontrakt med leverans i närtid. Den tenderar dock att föra med sig uppgångar på kontrakt med leverans längre fram i tiden, som normalt sett inte borde bli påverkade av ett högtryck i närtid. Det finns även en del orosmoln på bränslemarknaderna, där bland annat attacker på fartyg i Röda havet fortsatt har tvingat rederier till andra transportrutter.

Elpriser blir allt svårare att förutspå

Elpriserna har blivit alltmer väderberoende och är därför svårare att förutspå. Situationen är mycket skör. Ett väderomslag mot kallare temperaturer, lite blåst och mindre nederbörd, oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion, eller ytterligare försämrat geopolitiskt läge kan snabbt ändra förutsättningarna och ge markant högre priser.

Våra ledord är fortsatt att ”räkna med det värsta och hoppas på det bästa”. Priserna för fastprisavtal har minskat rejält jämfört med föregående år. Därför kan det vara en god idé att låsa ditt elpris om du känner dig orolig och vill veta vad du ska betala. Vi erbjuder fastprisavtal på 6 månader och 1 år. Ett mixavtal, där du låser hälften av ditt elpris, kan också vara ett alternativ. Ett timspotavtal kan passa dig som är en aktiv elkund och som kan styra din energianvändning, eftersom priserna över dygnets timmar och veckans dagar varierar kraftigt.

Hitta rätt elavtal!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt