Till innehållet
Olandsbron

Läget på elmarknaden vecka 14

6 april 2023

Under förra veckan klättrade priserna uppåt och den här veckan har inletts med högre priser i samtliga elområden. Lite vind och kalla temperaturer drar upp priset. Stigande temperaturer, mer vind och långhelg sänker priset något framöver.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 85 öre per kWh, jämfört med cirka 62 öre per kWh i norra Sverige (elområde 1). Det innebar högre priser än tidigare vecka till följd av kyligare väder och lite vind.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Oljepriset steg kraftigt under veckan som gick och likaså olje- och gaspriserna. Till viss del kan uppgången kopplas till kyligt väder, men framför allt beror uppgången på begränsad tillgång på bränslen och mindre kärnkraftsproduktion.

Högtrycket ligger kvar över påskhelgen innan det rör sig österut och vi får ett skifte. Temperaturen stiger från dagens 2 grader under normalvärdet till någon grad över i mitten av nästa vecka. Det blir torrt veckan ut innan lågtrycken för in mer nederbörd från måndag. Den hydrologiska balansen ligger kvar strax under -5 TWh. Överlag lite vind under veckan, kortvarig topp natten mot fredag runt 10 GW, annars 3 – 7 GW.

Under förra veckan klättrade priserna uppåt och den här veckan har inletts med högre priser i samtliga elområden. Lite vind och kalla temperaturer drar upp priset. Stigande temperaturer, mer vind och långhelg sänker priset något framöver.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Det har varit en något slagig vecka där vi fram till veckoskiftet fick se starka uppåtrörelser för de nordiska elterminerna med väderprognoser som tydde på kallt och torrt väder som sedan slog om till varmare och blötare förutsättningar. På lite längre sikt väntas också uppgångar, men inte lika stora. På ytterligare längre sikt ser vi vi även där uppgångar, om än begränsade.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt