Till innehållet

Läget på elmarknaden vecka 17

28 april 2023

I början av nästa vecka närmar sig ett högtryck som ger torrare väder. Det blir 3–4 grader kallare än normal nivå och måttlig vind. En reaktor i Forsmark har dessutom en driftstörning, vilket sammantaget ger högre elpriser.

Vi skriver löpande nyheter om läget på elmarknaden. Vill du ha koll på läget? Prenumerera på våra nyheter!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Vad blev elpriset förra veckan?

Föregående veckas (vecka 16) genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 65 öre/kWh, jämfört med cirka 58 öre/kWh i norra Sverige (elområde 1), vilket är högre än för vecka 15.

Hur ser prognosen ut för den här och nästa vecka?

Det blir stora nederbördsmängder som dock kan variera en del framåt helgen. I början av nästa vecka närmar sig ett högtryck västerifrån och det blir torrare. Det kommer kylig luft norrifrån och temperaturen blir 3–4 grader under normal nivå.

Den här veckan började med något högre elpriser på grund av stigande förbrukning vid kallare temperaturer. Resterande del av veckan blir lite osäker på grund av en driftstörning på en av kärnkraftsreaktorerna i Forsmark. Det blir en högre vindproduktion i norra Sverige, vilket borde dämpa elpriserna där. Nästa vecka inleds med ett högtryck med mindre nederbörd och måttlig vind, vilket överlag ger ett stigande spotpris.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Vi köper in så kallade elterminer för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period. Prognoserna som visar att blötare väder är på ingång gjorde att priset på frontkvartalskontraktet Q3-23 sjönk. På lite längre sikt, helårskontraktet 2024, ser vi även där sjunkande priser. På ytterligare längre sikt, helårskontraktet 2025, ser vi liknande rörelser.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt