Till innehållet
Energirepubliken, tjej med flagga.

Läget på elmarknaden augusti 2023

16 augusti 2023

Nu är vi, efter ett sommaruppehåll, tillbaka med uppdateringar kring läget på elmarknaden. Augusti månad började med mycket nederbörd och vind. Nivån i vattenmagasinen har på kort tid gått från underskott till överskott och elpriserna i juli var nere på samma nivå som i början av 2021. Förutsättningarna kan dock förändras mycket snabbt. Du kan läsa om de faktorer som styr elpriset längst ner på sidan.

Vill du, med jämna mellanrum, få uppdateringar kring läget på elmarknaden? Prenumerera på våra nyheter!

Hur såg läget på elmarknaden ut under juli?

Juli månads genomsnittliga elpris för södra Sverige (elområde 4) var cirka 42 öre/kWh, jämfört med cirka 37 öre/kWh i norra Sverige (elområde 1). För södra Sverige innebar det mer än halverade priser jämfört med nivån för juni.

Sommaren började med höga temperaturer, lite nederbörd och låg vindproduktion. Det, i kombination med att kärnkraftsproduktionen var begränsad till följd av årligt underhåll, bidrog till höga elpriser i juni i södra Sverige.

Prognoserna pekade på att sommaren skulle bli varmare och torrare än normalt, men juli bjöd istället på lågtryck med lägre temperaturer, mer nederbörd och vind än normalt. Det gjorde att Sverige hade god tillgång till egen elproduktion och att vi under stor del av månaden inte hade någon priskoppling till kontinenten. Det gav oss låga elpriser i juli.

Hur ser prognosen ut för augusti?

I spåren av ovädret ”Hans”, som drog in över Sverige i början av augusti, blev elpriserna extremt låga. Den 8 augusti hade vi till och med minuspriser i alla elområden i Sverige under samtliga timmar. I norra Sverige pressas priserna ner till följd av den stora mängden nederbörd och att fyllnadsgraden i vattenmagasinen har ökat från underskott till ett överskott.

Södra Sverige ser under kommande veckor ut att få lägre vindkraftsproduktion. Det, i kombination med överföringsbegränsningar i elnätet, gör att elområde 4 stundtals förväntas kopplas mot kontinenten, vilket ger högre elpriser.

Läs om energikrisen här!

Hur ser priserna ut på längre sikt?

Just nu är elpriserna ganska stabila till följd av de förhållandevis låga timpriserna och välfyllda gaslager, men förutsättningarna och elpriserna kan förändras mycket snabbt.

Följ din elanvändning på Mina Sidor!

Vad styr elpriset?

Många faktorer spelar in när det gäller prissättningen av el. Vissa faktorer påverkar priserna de närmaste veckorna; det rörliga priset. Andra faktorer påverkar elpriserna på längre sikt och de elterminer som vi köper för att kunna erbjuda våra kunder ett fast elpris för en bestämd period.

Elpriserna är tydligt kopplade till kostnaderna för att producera elen, men också till hur stort elbehovet är. Kalla temperaturer som ökar behovet av el och låg produktion från vind, sol och vatten höjer i regel priserna. Vårt elsystem är kopplade med elkablar mot Europa och därför påverkar andra länders elpriser oss. De är ofta högre på grund av att elen framställs av dyra fossila råvaror, till exempel naturgas. När det blåser lite får vi ofta en tydligare koppling mot elpriserna i Europa, det vill säga högre priser.

Det är också svårt att transportera elen söderut inom Sverige, vilket ofta innebär högre priser i södra Sverige. Kärnkraften bidrar, tack vare att den ligger i södra Sverige, till att stärka upp elnätet. Då kan elen transporteras i högre grad, vilket generellt ger lägre priser. Ju längre tidshorisont, desto mindre påverkar vädret elpriserna. Då spelar råvarupriser och omvärldshändelser större roll.

Läs mer om elmarknaden här!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt