Beställning av pellets och loggs upphör helt tills vidare!

Beställning av pellets och loggs upphör helt tills vidare!

Information kring uppehåll av leveranser av pellets och loggs!

Vår lokala producent av pellets och loggs har produktionsproblem vilket medför att vi varken kan leverera pellets eller loggs tills vidare.  Stoppen gäller från 1 mars för loggs och säckpellets och från 23 mars för bulkpellets. Vi planerar att kunna återuppta leveranserna av Kalmar Energi-pellets i säck, bulk och loggs efter sommaren.

Bakgrund
Produktionsproblemen hos vår lokala producent av pellets och loggs började med en brand under 2017 vilket stoppade produktionen. Leverantören hade då stora lager med Kalmar Energi-pellets och loggs vilket gjort att leveranserna kunnat fortsätta. Produktionsstart väntas ske någon gång efter sommaren 2018.